ترتیب بر اساس:
سیما دورعلی (مترجم) سیما دورعلی (مترجم)
ناشر: عسل نشر - 23 اسفند 1397
550000 ریال 300000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 14 شهریور 1400
230000 ریال 195500 ریال
سیما دورعلی (مترجم) سیما دورعلی (مترجم)
ناشر: عسل نشر - 13 دی 1399
550000 ریال
سیما دورعلی (مترجم) سیما دورعلی (مترجم)
ناشر: عسل نشر - 13 دی 1399
550000 ریال
سیما دورعلی (مترجم) سیما دورعلی (مترجم)
ناشر: عسل نشر - 23 اسفند 1397
550000 ریال
سیما درعلی (مترجم) سیما درعلی (مترجم)
ناشر: عسل نشر - 27 بهمن 1398
550000 ریال
سیما دورعلی (مترجم) سیما دورعلی (مترجم)
ناشر: عسل نشر - 23 اسفند 1397
450000 ریال
سو لوید، نگار میرنظامی (مترجم)، ژاکلین ایست (نقاش) سو لوید
ناشر: عسل - 3 شهریور 1387
300000 ریال
سیما درعلی (مترجم) سیما درعلی (مترجم)
ناشر: عسل نشر - 13 دی 1399
550000 ریال
هنگامه ژالی هنگامه ژالی
ناشر: عسل نشر - آبان 1395
120000 ریال
سیما درعلی (مترجم) سیما درعلی (مترجم)
ناشر: عسل نشر - 13 دی 1399
450000 ریال
سیما دورعلی (مترجم) سیما دورعلی (مترجم)
ناشر: عسل نشر - 13 دی 1399
550000 ریال
سیما درعلی (مترجم) سیما درعلی (مترجم)
ناشر: عسل نشر - 23 اسفند 1397
550000 ریال
سیما درعلی (مترجم) سیما درعلی (مترجم)
ناشر: عسل نشر - اسفند 1394
550000 ریال
سیما درعلی (مترجم) سیما درعلی (مترجم)
ناشر: عسل نشر - 5 اسفند 1393
450000 ریال
نمایش 1 - 15 از 144 مورد