محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
محمد درودیان، مهدی انصاری (ویراستار)، احمد نصرتی (ویراستار)، بهاءالدین شیخ الاسلامی (زیرنظر) محمد درودیان
ناشر: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دی 1391
80000 ریال
جونا برگر، موسسه ترجمیک (مترجم) جونا برگر
ناشر: آدینه - مهر 1400
220000 ریال 176000 ریال
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - بهمن 1388
120000 ریال
فرهاد درویشی سه تلانی، حسین اردستانی (زیرنظر) فرهاد درویشی سه تلانی
ناشر: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس - آبان 1394
230000 ریال
محمد درودیان، غلامعلی رشید (زیرنظر) محمد درودیان
ناشر: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس - تیر 1396
290000 ریال
محمد درودیان، فرهاد طاهری (ویراستار)، بهاءالدین شیخ الاسلامی (ویراستار) محمد درودیان
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - بهمن 1388
25000 ریال
محمد درودیان، فرهاد طاهری (ویراستار)، بهاءالدین شیخ الاسلامی (ویراستار) محمد درودیان
ناشر: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - اردیبهشت 1387
17000 ریال
محمد درودیان، فرهاد طاهری (ویراستار)، بهاءالدین شیخ الاسلامی (زیرنظر)، غلامعلی رشید (زیرنظر) محمد درودیان
ناشر: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - اردیبهشت 1387
24000 ریال
والتر رایش، حسین محمدی نجم (مترجم) والتر رایش
ناشر: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دوره عالی جنگ - 1382
41000 ریال
نوئل پاتاجو، داود علمایی (مترجم)، سیدحسین محمدی نجم (ویراستار) نوئل پاتاجو
ناشر: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشکده فرماندهی و ستاد دوره عالی جنگ - تیر 1384
12000 ریال
محمد درودیان، فرهاد طاهری (ویراستار)، احمد نصرتی (ویراستار)، غلامعلی رشید (زیرنظر) محمد درودیان
ناشر: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - اسفند 1386
25000 ریال
محسن رشید، مهدی انصاری (ویراستار) محسن رشید
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - مهر 1387
6000 ریال
جان کالینز، عبدالمجید حیدری (مترجم)، احمدرضا تقاء (مترجم)، سیداحمدرضا یکانی فرد (مترجم)، پرویز سلیمانی مقدم (مترجم)، علیرضا فرشچی (ویراستار) جان کالینز
ناشر: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشکده فرماندهی و ستاد دوره عالی جنگ - اردیبهشت 1384
51000 ریال
ساموئل هانتینگتون، جمشید سرمستانی (مترجم) ساموئل هانتینگتون
ناشر: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دوره عالی جنگ - 1382
8000 ریال
کریگ اسنایدر، سیدحسین محمدی نجم (مترجم)، علیرضا فرشچی (ویراستار) کریگ اسنایدر
ناشر: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشکده فرماندهی و ستاد دوره عالی جنگ - تیر 1384
35000 ریال
مهدی انصاری (ویراستار)، حسن دری (تهیه و تنظیم) مهدی انصاری (ویراستار)
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - آذر 1391
30000 ریال
نمایش 1 - 15 از 193 مورد