ترتیب بر اساس:
فائزه رنجبران (ویراستار)، آرش حکمیان (ویراستار)، هاجر صدرهاشمی (ویراستار)، حسن بهشتی پور (ویراستار)، نفیسه جعفرآبادی (ویراستار)، حمیده عابدینی (ویراستار)، حسین دهباشی (به اهتمام) فائزه رنجبران (ویراستار)
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - 8 دی 1393
340000 ریال
رابرت کیوساکی، موسسه ترجمیک (مترجم) رابرت کیوساکی
ناشر: آدینه - 17 اسفند 1400
200000 ریال 160000 ریال
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - 18 بهمن 1389
32000 ریال
محمدبن محمد رشیدوطواط، عمروبن بحر جاحظ (گردآورنده) محمدبن محمد رشیدوطواط
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، اساطیر - اسفند 1396
300000 ریال
نگار رئیس نیا، صدیقه روحی (زیرنظر) نگار رئیس نیا
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - 18 بهمن 1390
85000 ریال
شکوه السادات اعرابی هاشمی شکوه السادات اعرابی هاشمی
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، کلیسای وانک (جلفای اصفهان) - فروردین 1395
200000 ریال
محمدبن محمد نصیرالدین طوسی، سیدمحمد عمادی حائری (مقدمه) محمدبن محمد نصیرالدین طوسی
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، میراث مکتوب وابسته به مرکز نشر میراث مکتوب، موسسه مطالعات اسماعیلیه - 11 اسفند 1389
180000 ریال
زهره علوی (به اهتمام)، احمد طاهری عراقی (تهیه و تنظیم) زهره علوی (به اهتمام)
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - آذر 1394
200000 ریال
ناهید باقری خرمدشتی ناهید باقری خرمدشتی
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - اسفند 1395
270000 ریال
پوری سلطانی (باهمکاری)، شیرین(خالقی) تعاونی (تدوین)، مهرانگیز حریری (باهمکاری)، جعفر مهراد (باهمکاری) پوری سلطانی (باهمکاری)
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، کتابدار - 9 خرداد 1390
40000 ریال
مجید فروتن (به اهتمام) مجید فروتن (به اهتمام)
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، کتابدار - 12 مرداد 1390
60000 ریال
ماندانا صدیق بهزادی ماندانا صدیق بهزادی
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران - 1379
24600 ریال
فریبرز خسروی (تدوین)، نصرت الله امیرآبادی (زیرنظر)، نرگس قدیمی (تدوین) فریبرز خسروی (تدوین)
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - 9 مرداد 1385
110000 ریال
پیرس باتلر، هوشنگ ابرامی (مترجم) پیرس باتلر
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - 1382
6000 ریال
اصغر محمودآبادی، محمدحسین گلستان زاده اصغر محمودآبادی
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - آذر 1394
125000 ریال
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، موسسه پژوهشی میراث مکتوب - تیر 1396
190000 ریال
نمایش 1 - 15 از 408 مورد