ترتیب بر اساس:
رومن رولان، محمود اعتمادزاده (مترجم) رومن رولان
ناشر: دوستان - 25 اسفند 1388
6800000 ریال 6120000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
370000 ریال 333000 ریال
چارلز دیکنز چارلز دیکنز
ناشر: دوستان - 16 شهریور 1399
3200000 ریال 2880000 ریال
ناشر: دوستان - 19 بهمن 1398
950000 ریال 855000 ریال
بهاء الدین خرمشاهی (مترجم)، مسعود انصاری (ویراستار)، مرتضی کریمی نیا (ویراستار)، هوشنگ نعمتی(مذهب) بهاء الدین خرمشاهی (مترجم)
ناشر: دوستان - 28 بهمن 1398
2900000 ریال 2610000 ریال
اونوره دو بالزاک، محمود اعتمادزاده (مترجم) اونوره دو بالزاک
ناشر: دوستان - 12 خرداد 1398
1800000 ریال 1620000 ریال
شمس الدین محمد حافظ، بهاء الدین خرمشاهی (مصحح) شمس الدین محمد حافظ
ناشر: دوستان - 19 خرداد 1388
1900000 ریال 1710000 ریال
جوزف کمبل جوزف کمبل
ناشر: دوستان - 19 بهمن 1398
950000 ریال 855000 ریال
شمس الدین محمد حافظ، بهاء الدین خرمشاهی(مصحح) شمس الدین محمد حافظ
ناشر: دوستان - 8 دی 1399
1200000 ریال 1080000 ریال
هاشم صالح، ستار جلیل زاده (مترجم) هاشم صالح
ناشر: دوستان - 15 مرداد 1393
350000 ریال 315000 ریال
کارل ریموند پوپر کارل ریموند پوپر
ناشر: دوستان - 10 خرداد 1399
1600000 ریال 1440000 ریال
عبدالله بن محمد انصاری عبدالله بن محمد انصاری
ناشر: دوستان - تیر 1395
1600000 ریال 1440000 ریال
محمود اعتمادزاده محمود اعتمادزاده
ناشر: دوستان - 26 اردیبهشت 1388
1200000 ریال 1080000 ریال
اولا هانسون، پرلاگر کویست، سلما لاگرلوف اولا هانسون
ناشر: دوستان - 17 خرداد 1399
1900000 ریال 1710000 ریال
بهاء الدین خرمشاهی(به اهتمام) بهاء الدین خرمشاهی(به اهتمام)
ناشر: دوستان - 13 مرداد 1399
1200000 ریال 1080000 ریال
نمایش 1 - 15 از 107 مورد