ترتیب بر اساس:
نورمن مسنجر، زهرا بنی اسدی (مترجم) نورمن مسنجر
ناشر: دوایر - 27 بهمن 1392
450000 ریال 405000 ریال
ریچارد کچ، موسسه ترجمیک (مترجم) ریچارد کچ
ناشر: آدینه - 27 آبان 1401
200000 ریال 160000 ریال
آر.ای. مونتگمری، نگار عباس پور (مترجم) آر.ای. مونتگمری
ناشر: دوایر - دی 1394
100000 ریال 90000 ریال
پیتر هاداک پیتر هاداک
ناشر: دوایر - شهریور 1395
450000 ریال 405000 ریال
دینامیچن رائو، محیا کمالوند (مترجم) دینامیچن رائو
ناشر: دوایر - خرداد 1397
450000 ریال 405000 ریال
نیکو مدینا، محیا کمالوند (مترجم) نیکو مدینا
ناشر: دوایر - خرداد 1397
150000 ریال 135000 ریال
ژانت بی. پاسکال، محیا کمالوند (مترجم) ژانت بی. پاسکال
ناشر: دوایر - خرداد 1397
150000 ریال 135000 ریال
مایکل بورگن، محیا کمالوند (مترجم) مایکل بورگن
ناشر: دوایر - آبان 1395
150000 ریال 135000 ریال
پام پالک، مگ بلویزو پام پالک
ناشر: دوایر - خرداد 1397
150000 ریال 135000 ریال
ترو کلی، محیا کمالوند (مترجم) ترو کلی
ناشر: دوایر - آبان 1395
150000 ریال 135000 ریال
آپریل جونز پرینس، محیا کمالوند (مترجم) آپریل جونز پرینس
ناشر: دوایر - آبان 1395
350000 ریال 315000 ریال
جیم گیگلیوتی، محیا کمالوند (مترجم) جیم گیگلیوتی
ناشر: دوایر - خرداد 1397
150000 ریال 135000 ریال
ترو کلی، محیا کمالوند (مترجم) ترو کلی
ناشر: دوایر - خرداد 1397
350000 ریال 315000 ریال
شهکام جولایی (مترجم)، محیا کمالوند (مترجم) شهکام جولایی (مترجم)
ناشر: دوایر - خرداد 1397
150000 ریال 135000 ریال
محیا کمالوند، زهرا بنی اسدی (ویراستار) محیا کمالوند
ناشر: دوایر - آبان 1395
450000 ریال 405000 ریال
جورج ایوانف، طوبی سلیمانی موحد (مترجم) جورج ایوانف
ناشر: دوایر - 9 مهر 1398
500000 ریال 450000 ریال
نمایش 1 - 15 از 81 مورد