ترتیب بر اساس:
دومینیک لاپورت دومینیک لاپورت
ناشر: دمان - 6 خرداد 1399
880000 ریال 792000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال 162000 ریال
آلنکا زوپانچیچ آلنکا زوپانچیچ
ناشر: دمان - 11 اردیبهشت 1401
510000 ریال 459000 ریال
یاکوب تاوبس یاکوب تاوبس
ناشر: دمان - 1 آبان 1399
510000 ریال 459000 ریال
آر.سی.اسپرول، نگین نوریان دهکردی (مترجم) آر.سی.اسپرول
ناشر: دمان - 14 آذر 1400
1450000 ریال 1305000 ریال
لوئی آلتوسر لوئی آلتوسر
ناشر: کتابسرای میردشتی، دمان - 14 مرداد 1401
2580000 ریال 2322000 ریال
ژک لکان ژک لکان
ناشر: دمان - 6 خرداد 1399
400000 ریال
مارگاریت سیلف، فرهنگ رجایی (مترجم) مارگاریت سیلف
ناشر: دمان - 20 آذر 1398
400000 ریال
آلبر کامو آلبر کامو
ناشر: دمان - 10 آبان 1399
740000 ریال
اکسانا تیموفیوا اکسانا تیموفیوا
ناشر: دمان - 4 آذر 1400
430000 ریال
رناتا سالکل رناتا سالکل
ناشر: دمان - 21 دی 1400
820000 ریال
ژولیا کریستوا ژولیا کریستوا
ناشر: دمان - 14 اردیبهشت 1398
760000 ریال
یوسف اسحاق پور یوسف اسحاق پور
ناشر: دمان - 9 اردیبهشت 1398
160000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد