ترتیب بر اساس:
محمد فارسی (مترجم)، جعفر ذوالعلی (مترجم)، فرج الله شهریاری (ویراستار) محمد فارسی (مترجم)
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 1394
220000 ریال
ناشر: آدینه - 14 تیر 1401
350000 ریال 315000 ریال
توماس اولسون، نیلس بنگتسون، فخری شهیدی (مترجم)، راحله قاسم زاده (مترجم) توماس اولسون
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 30 فروردین 1394
100000 ریال
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 10 مرداد 1391
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
125000 ریال 106250 ریال
خلیل بهزاد، مصطفی شهیدی نوقابی خلیل بهزاد
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 17 آبان 1395
100000 ریال
فیلیپ آر. اسکات، کالین دی پنی فیلیپ آر. اسکات
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - شهریور 1396
800000 ریال
سیدمجید صابری فتحی، جعفر گودرزی (ویراستار) سیدمجید صابری فتحی
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 29 دی 1397
250000 ریال
عادل ال تی تی، علیرضا کوچکی (مترجم)، زینت برومندرضازاده (مترجم) عادل ال تی تی
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 5 آبان 1393
110000 ریال
جمشیدخان چمنی، محمدرضا حسین دخت جمشیدخان چمنی
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 11 تیر 1398
540000 ریال
ریچاردآرنولد جانسون، ویچرن دین دبلیو ریچاردآرنولد جانسون
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 9 تیر 1397
1350000 ریال
کازوئو تاناکا، علی وحیدیان کامیاد (مترجم)، حامدرضا طارقیان (مترجم) کازوئو تاناکا
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 1392
55000 ریال
سوهس پتنکار، محمد مقیمان (مترجم)، اسماعیل خوشروان (ویراستار) سوهس پتنکار
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - اردیبهشت 1397
450000 ریال
پیریک، عبدالرضا باقری (مترجم)، مهری صفاری (مترجم)، علیرضا کوچکی (ویراستار) پیریک
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 2 خرداد 1393
110000 ریال
ولف کروگر، آنالیز کروگر، مهدی کریمی (مترجم)، علی مرتضوی (مترجم)، رسول کدخدایی (مترجم) ولف کروگر
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 17 آبان 1393
250000 ریال
ویلیام کارول فریزیر، دنیس وستهاف، سیدعلی مرتضوی (مترجم)، مهدی کاشانی نژاد (مترجم)، سیدحمیدرضا ضیاءالحق (مترجم) ویلیام کارول فریزیر
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - اردیبهشت 1397
340000 ریال
اصغر کرایه چیان اصغر کرایه چیان
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - 1398
700000 ریال
نمایش 1 - 15 از 497 مورد