ترتیب بر اساس:
احمد اکبری، محمد بخشوده احمد اکبری
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) - 3 خرداد 1390
300000 ریال 270000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
370000 ریال 333000 ریال
فیل گارنزورسی، الهام محبی (مترجم)، رضا طهماسبی (مترجم)، امید دیانی (مترجم) فیل گارنزورسی
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) - 22 بهمن 1393
380000 ریال 342000 ریال
سی موسیلی، رضا نکویی (مترجم) سی موسیلی
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) - 10 تیر 1392
2700000 ریال 2430000 ریال
امید پورحیدری، محمدابراهیم زاده، دانیال بیهودی زاده امید پورحیدری
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) - 12 فروردین 1390
460000 ریال 414000 ریال
عباسعلی رستمی نسب عباسعلی رستمی نسب
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) - 10 بهمن 1390
230000 ریال 207000 ریال
اسفندیار اسلامی اسفندیار اسلامی
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) - 27 مرداد 1392
69500 ریال
جمشید شهاب پور جمشید شهاب پور
ناشر: دانشگاه شهید باهنر - 19 آذر 1394
820000 ریال
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) - 30 فروردین 1394
80000 ریال
یدالله آقاعباسی یدالله آقاعباسی
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان)، قطره - فروردین 1396
360000 ریال
محسن طاهری مقدر محسن طاهری مقدر
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) - 12 شهریور 1392
85000 ریال
دی.ای. وینتربون، مظفرعلی مهرابیان (مترجم) دی.ای. وینتربون
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) - تیر 1396
239000 ریال
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) - 20 بهمن 1393
55000 ریال
ایوس تورت، محمدرضا محمدآبادی (مترجم)، علیرضا بهرامی نژاد (مترجم) ایوس تورت
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) - 27 مرداد 1392
45000 ریال
محمد بخشوده، احمد اکبری محمد بخشوده
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) - 5 بهمن 1390
100000 ریال
ال یوجین استنزبری، مریم احتشام زاده (مترجم) ال یوجین استنزبری
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان) - 5 دی 1389
60000 ریال
نمایش 1 - 15 از 194 مورد