ترتیب بر اساس:
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1402
1420000 ریال 1278000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1402
450000 ریال 360000 ریال
حسن دانایی فرد(به اهتمام) حسن دانایی فرد(به اهتمام)
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - تیر 1395
2600000 ریال 2340000 ریال
دیوید باکینگهام، حسین سرفراز (مترجم) دیوید باکینگهام
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - مهر 1401
1850000 ریال 1665000 ریال
دانلااچ. مدوز، عادل آذر (مترجم)، حامد فلاح تفتی (مترجم) دانلااچ. مدوز
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - اردیبهشت 1399
1650000 ریال 1485000 ریال
مایکل استنفورد مایکل استنفورد
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آذر 1399
2380000 ریال 2142000 ریال
ابراهیم حاجیانی ابراهیم حاجیانی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - بهمن 1396
2250000 ریال 2025000 ریال
هاوارد کهین، پل تیدمن، رضا اکبری (مترجم) هاوارد کهین
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1399
1400000 ریال 1260000 ریال
سیدعدنان اشکوری، گروه مطالعات زبان و فرهنگ عربی(تهیه کننده)، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)(تهیه کننده) سیدعدنان اشکوری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - مهر 1397
1820000 ریال 1638000 ریال
مهد معصوم بالله مهد معصوم بالله
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - دی 1400
1465000 ریال 1318500 ریال
احمد پاکتچی، صالح زارعی (ویراستار) احمد پاکتچی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - شهریور 1397
2100000 ریال 1890000 ریال
یان دل، تونی هک، حسن دانایی فرد (مترجم)، احسان مقصودی (ویراستار) یان دل
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - اسفند 1390
2500000 ریال 2250000 ریال
برایان فی، مرتضی مردیها (مترجم) برایان فی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی، دانشگاه امام صادق (ع) - 1389
1685000 ریال 1516500 ریال
احمد پاکتچی احمد پاکتچی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1398
3200000 ریال 2880000 ریال
والتر اندرز، مهدی صادقی شاهدانی (مترجم)، سعید شوال پور (مترجم) والتر اندرز
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1391
2500000 ریال 2250000 ریال
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - بهمن 1395
1700000 ریال 1530000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,092 مورد