ترتیب بر اساس:
حسن دانایی فرد(به اهتمام) حسن دانایی فرد(به اهتمام)
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 19 تیر 1395
1400000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1399
130000 ریال 104000 ریال
دیوید باکینگهام، حسین سرفراز (مترجم)، محمد روشنی (ویراستار) دیوید باکینگهام
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 9 اردیبهشت 1399
665000 ریال
احمد پاکتچی احمد پاکتچی
ناشر: دانشگاه امام صادق علیه السلام - 12 تیر 1397
800000 ریال
مهد معصوم بالله مهد معصوم بالله
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 28 دی 1400
660000 ریال
احمد پاکتچی احمد پاکتچی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 9 مرداد 1396
1000000 ریال
حسن دانایی فرد، سیدحسین کاظمی، احسان مقصودی (ویراستار) حسن دانایی فرد
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 15 آبان 1390
150000 ریال
مهدی ذوالفقاری مهدی ذوالفقاری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 16 مهر 1392
235000 ریال
فرید محسنی فرید محسنی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 5 اسفند 1398
840000 ریال
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 7 آبان 1394
900000 ریال
هارولد دوایت لاسول، حمیدرضا ملک محمدی (مترجم) هارولد دوایت لاسول
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 4 فروردین 1395
300000 ریال
کبری پورعبدالله، منیر حق خواه کبری پورعبدالله
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - شهریور 1395
120000 ریال
محمدجواد صادقی مجد محمدجواد صادقی مجد
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 28 تیر 1399
600000 ریال
ابوالحسن مشکینی اردبیلی، سیدمجتبی عزیزی (مترجم)، میثم مطیعی (مترجم) ابوالحسن مشکینی اردبیلی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 26 دی 1398
220000 ریال
ناشر: حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران - مهر 1394
590000 ریال 290000 ریال
استفان گلداسمیت، جیجی گرجس، علی اصغر سعدآبادی (مترجم)، حسین افتخاری (مترجم) استفان گلداسمیت
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 13 آبان 1395
385000 ریال
نمایش 1 - 15 از 976 مورد