ترتیب بر اساس:
رسول جلیلی مرندی، عباس حسنی (ویراستار)، لطفعلی ناصری (ویراستار) رسول جلیلی مرندی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) - 21 خرداد 1391
150000 ریال
بنجامین گراهام، موسسه ترجمیک (مترجم) بنجامین گراهام
ناشر: آدینه - 26 اسفند 1402
520000 ریال 416000 ریال
مهرداد محرم زاده، عبدالله طلوعی آذر (ویراستار)، حسن محمدزاده (ویراستار) مهرداد محرم زاده
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) - 20 بهمن 1389
55000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) - 1389
60000 ریال
رسول جلیلی مرندی، لطفعی ناصری (ویراستار)، عباس حسنی (ویراستار) رسول جلیلی مرندی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) - 25 مهر 1386
125000 ریال
اسعد مدرس مطلق، فاروق شریفیان اسعد مدرس مطلق
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) - 30 مهر 1386
55000 ریال
رسول خلیلی مرندی، لطفعلی ناصری (ویراستار) رسول خلیلی مرندی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) - 26 مرداد 1388
85000 ریال
پرویز فرهومند پرویز فرهومند
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) - 26 مرداد 1388
75000 ریال
مهرداد محرم زاده، ناصر بهپور (ویراستار)، محبوب ظالمی (ویراستار) مهرداد محرم زاده
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) - 26 مرداد 1388
42000 ریال
آرش محبی، محمدحسین کماریزاده (ویراستار)، علاءالدین رحمانی دیدار (ویراستار) آرش محبی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) - 23 اسفند 1385
38000 ریال
هاشیرو شیمانوکی، دیوید ناکس، رسول اکبری (مترجم) هاشیرو شیمانوکی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) - 23 بهمن 1389
22000 ریال
فرانک مورن، کلاوس فولکر، بختیار ترتیبیان (مترجم)، مهدی اقبالی (مترجم)، اصغر عباسی (مترجم)، جواد طلوعی آذر (مترجم)، بهزاد حاجی زاده (مترجم) فرانک مورن
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) - 22 خرداد 1391
225000 ریال
گوردون آر کارتر، حبیب دستمالچی، ملاحت احمدی (مترجم) گوردون آر کارتر
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) - 22 مهر 1387
100000 ریال
مهرداد محرم زاده مهرداد محرم زاده
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) - 20 بهمن 1389
35000 ریال
شهروز جاویدی، کرمعلی قدمیاری (ویراستار)، سیما مدیرخامنه (ویراستار) شهروز جاویدی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) - 26 مرداد 1388
28000 ریال
مهرداد محرم زاده، امیر قیامی راد (ویراستار)، لیلا نقوی (ویراستار) مهرداد محرم زاده
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) - 20 بهمن 1389
62000 ریال
نمایش 1 - 15 از 70 مورد