محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
مهرداد محرم زاده، عبدالله طلوعی آذر (ویراستار)، حسن محمدزاده (ویراستار) مهرداد محرم زاده
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) - بهمن 1389
55000 ریال 49500 ریال
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - 1403
800000 ریال 640000 ریال
مهرداد محرم زاده، ناصر بهپور (ویراستار)، محبوب ظالمی (ویراستار) مهرداد محرم زاده
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) - مرداد 1388
42000 ریال 37800 ریال
آرش محبی، محمدحسین کماریزاده (ویراستار)، علاءالدین رحمانی دیدار (ویراستار) آرش محبی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) - اسفند 1385
38000 ریال
مهرداد محرم زاده مهرداد محرم زاده
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) - بهمن 1389
35000 ریال 31500 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) - بهمن 1389
52000 ریال
رامین بشیرخداپرستی، سیدحسام الدین هدایت زاده رامین بشیرخداپرستی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) - مرداد 1397
140000 ریال 126000 ریال
سعید لطف الله زاده، حبیب ولیزاده (ویراستار)، منصور یارویسی (ویراستار) سعید لطف الله زاده
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) - مهر 1392
165000 ریال 148500 ریال
مهرداد محرم زاده، مهناز محمدزاده (ویراستار)، ساحره حقی (ویراستار) مهرداد محرم زاده
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) - مهر 1386
28000 ریال 25200 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) - بهمن 1389
45000 ریال 40500 ریال
سیروس نوری، علی حسن زاده (ویراستار)، بهمن نزهت (ویراستار) سیروس نوری
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) - بهمن 1389
85000 ریال
حسین رنجی (تدوین)، معصومه ضیائی (تدوین) حسین رنجی (تدوین)
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) - فروردین 1390
42000 ریال
بختیار ترتیبیان، سیدعلی اصغر هاشمی، ابوالقاسم رجائیان بختیار ترتیبیان
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) - اسفند 1385
81000 ریال
آسیت باران ماندال، نیتیاناند پاتهاک، اس.اس پل، رسول پیرمحمدی (مترجم)، محمد افروزیه (مترجم) آسیت باران ماندال
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) - مرداد 1388
41000 ریال
مهدی تاج بخش، بابک درویش زاده، عبدا... حسن زاده قورت تپه مهدی تاج بخش
ناشر: جهاددانشگاهی ارومیه - 1388
38000 ریال 34200 ریال
عبدالله حسن زاده قورت تپه، حجت صالح زاده، رحیم کوشش (ویراستار) عبدالله حسن زاده قورت تپه
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) - اردیبهشت 1390
69500 ریال
نمایش 1 - 15 از 84 مورد