ترتیب بر اساس:
رحیم استوار، محمد عرب، زهرا کاوسی، رامین روانگرد رحیم استوار
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 13 آذر 1396
750000 ریال 675000 ریال
رابرت کیوساکی، موسسه ترجمیک (مترجم) رابرت کیوساکی
ناشر: آدینه - 17 اسفند 1400
200000 ریال 160000 ریال
استیو بلنک، باب دورف، سیدرضا علوی (مترجم) استیو بلنک
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان - 25 مرداد 1398
1550000 ریال 1395000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد تهران، سازمان انتشارات - 4 بهمن 1398
2200000 ریال 2090000 ریال
اریک ان. برکوویتس، محمد عرب (مترجم)، احسان زارعی (مترجم)، رقیه خبیری (مترجم)، بهروز پورآقا (مترجم)، عبدالرضا شیخ مهدی (ویراستار) اریک ان. برکوویتس
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 28 فروردین 1401
2300000 ریال 2070000 ریال
فریبا عدلی، فاطمه مصدق فریبا عدلی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 8 اردیبهشت 1401
600000 ریال 540000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 1400
600000 ریال 540000 ریال
مهدی دهقان بنادکی (مترجم)، حشمت الله بهرامی یکدانگی (مترجم)، فرهنگ فاتحی (مترجم) مهدی دهقان بنادکی (مترجم)
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 19 آذر 1393
700000 ریال 630000 ریال
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 1396
65000 ریال 58500 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 29 آذر 1389
1400000 ریال 1260000 ریال
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 7 خرداد 1399
500000 ریال 450000 ریال
مرتضی اکبری (مترجم)، پل اسلون (ویراستار) مرتضی اکبری (مترجم)
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 28 خرداد 1395
550000 ریال 495000 ریال
علی اکبر کیوانفر علی اکبر کیوانفر
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 4 شهریور 1399
1300000 ریال 1170000 ریال
حسینعلی بهرامی (مترجم) حسینعلی بهرامی (مترجم)
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 7 شهریور 1395
1000000 ریال 900000 ریال
محمدباقر نوبخت محمدباقر نوبخت
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 24 بهمن 1396
1250000 ریال 1125000 ریال
مهدی فکور، سید محمد نوید قریشی، سید مجید پورحسینی مهدی فکور
ناشر: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران - 16 فروردین 1393
750000 ریال 675000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,302 مورد