ترتیب بر اساس:
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 1395
400000 ریال
دان گریفین، لیلا والی (مترجم)، محمد عرب (مترجم)، رامین روانگرد (مترجم)، زهرا کاوسی (مترجم)، رحیم استوار (مترجم)، محمد سلیمی امرود (ویراستار) دان گریفین
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران - 1396
200000 ریال
رحیم استوار، محمد عرب، زهرا کاوسی، رامین روانگرد رحیم استوار
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 1395
170000 ریال
علی ضیغمی، ابوالفضل رضایی علی ضیغمی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - خرداد، 1395
180000 ریال
رونالد آلن، روی بیلینتون، محمودرضا حقی فام (مترجم)، محمداسماعیل هنرمند (مترجم) رونالد آلن
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 1397
450000 ریال
مجید خالداری مجید خالداری
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 1393
250000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 18 اسفند، 1393
290000 ریال
علیرضا مرادی علیرضا مرادی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 1392
200000 ریال
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - مرداد، 1394
180000 ریال
مهدی باقری، توحید نژادغفاربرهانی مهدی باقری
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 1392
75000 ریال
محمدعلی زارع چاهوکی محمدعلی زارع چاهوکی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 20 فروردین، 1393
100000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران، جهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران، دانشکده فنی) - 1393
180000 ریال
آزاده شاهچراغی، علیرضا بندرآباد (ویراستار) آزاده شاهچراغی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 1395
400000 ریال
ودات آریاچی، توحید نژادغفاربرهانی (مترجم)، محسن رضایی منش (مترجم)، فرهاد جدیدی (مترجم) ودات آریاچی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 1393
350000 ریال
حسین بهمنیار حسین بهمنیار
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 1394
300000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,214 مورد