ترتیب بر اساس:
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 8 فروردین 1398
1500000 ریال 1275000 ریال
ناپلئون هیل، موسسه ترجمیک (مترجم) ناپلئون هیل
ناشر: آدینه - 4 خرداد 1401
180000 ریال 153000 ریال
دان گریفین، لیلا والی (مترجم)، محمد عرب (مترجم)، رامین روانگرد (مترجم)، زهرا کاوسی (مترجم)، رحیم استوار (مترجم)، محمد سلیمی امرود (ویراستار) دان گریفین
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران - 8 مرداد 1396
700000 ریال 595000 ریال
رحیم استوار، محمد عرب، زهرا کاوسی، رامین روانگرد رحیم استوار
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 7 اردیبهشت 1396
600000 ریال 510000 ریال
رونالد آلن، روی بیلینتون، محمودرضا حقی فام (مترجم)، محمداسماعیل هنرمند (مترجم) رونالد آلن
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 13 مهر 1397
1500000 ریال 1275000 ریال
مجید خالداری مجید خالداری
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 21 اسفند 1399
1700000 ریال 1445000 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد تهران، سازمان انتشارات - 29 آذر 1399
1200000 ریال 1020000 ریال
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 1396
65000 ریال 55250 ریال
مرتضی اکبری (مترجم)، پل اسلون (ویراستار) مرتضی اکبری (مترجم)
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 28 خرداد 1395
550000 ریال 467500 ریال
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد تهران، سازمان انتشارات - 1399
700000 ریال 595000 ریال
معصومه تهرانی، سوانا دانغیان معصومه تهرانی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - تیر 1396
100000 ریال 85000 ریال
سیدحمزه صفوی سیدحمزه صفوی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، موسسه آینده پژوهی جهان اسلام - 1398
560000 ریال 448000 ریال
محمد نقی زاده محمد نقی زاده
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 13 اسفند 1397
500000 ریال 425000 ریال
ریک گراسمن، مایکل. جی. کاتز، منصوره وهاب زاده (مترجم)، سیدابراهیم دراجی (مترجم)، علی نجار (مترجم) ریک گراسمن
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 1398
550000 ریال 440000 ریال
دبلیوگیب دایر، جفری اچ دایر دبلیوگیب دایر
ناشر: جهاد دانشگاهی - 3 آذر 1394
600000 ریال 510000 ریال
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 1 اردیبهشت 1394
70000 ریال 59500 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,302 مورد