ترتیب بر اساس:
ناشر: جاودان خرد - 1399
400000 ریال 250000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 15 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
آنتوان پاولوویچ چخوف، رضا آذرخشی (مترجم) آنتوان پاولوویچ چخوف
ناشر: جاودان خرد - اردیبهشت 1395
380000 ریال 342000 ریال
ویکتورماری هوگو، جواد محیی (مترجم) ویکتورماری هوگو
ناشر: جاودان خرد - 9 اسفند 1397
1400000 ریال 1260000 ریال
رابرت آلن دال، فرشاد علیخانی (مترجم)، مهرداد بیات بابلقانی (مترجم) رابرت آلن دال
ناشر: جاودان خرد - 16 دی 1392
400000 ریال 360000 ریال
ویکتورماری هوگو ویکتورماری هوگو
ناشر: جاودان خرد - اسفند 1395
1400000 ریال 1260000 ریال
سوکولورا سوکولورا
ناشر: جاودان خرد - شهریور 1396
270000 ریال 243000 ریال
ژاک لانتیه، مصطفی موسوی(زنجانی) (مترجم) ژاک لانتیه
ناشر: جاودان خرد - 10 بهمن 1388
490000 ریال 441000 ریال
احمد ماه وان احمد ماه وان
ناشر: جاودان خرد، ماهوان - 1393
700000 ریال 630000 ریال
آرش کاشی چی آرش کاشی چی
ناشر: جاودان خرد - 1391
15000 ریال 13500 ریال
ناشر: جاودان خرد - اردیبهشت 1397
490000 ریال 441000 ریال
ناشر: جاودان خرد - 1381
500000 ریال 450000 ریال
ناشر: جاودان خرد - 1393
150000 ریال 135000 ریال
استیو جانسون، شیرین براتیون (مترجم) استیو جانسون
ناشر: جاودان خرد - 24 تیر 1392
240000 ریال 216000 ریال
الهه براتی، افسانه براتی (تصویرگر) الهه براتی
ناشر: جاودان خرد - 17 خرداد 1391
80000 ریال 72000 ریال
زهرا فضائلی فر زهرا فضائلی فر
ناشر: جاودان خرد - 1393
30000 ریال 27000 ریال
نمایش 1 - 15 از 156 مورد