محدود کردن نتایج

دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
ناشر: جامعه نگر - شهریور 1398
599000 ریال 479200 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
شیرین قدمی (گردآورنده)، مریم سنجری پور (گردآورنده)، محمدامین جاویدی (گردآورنده)، بهمن اکبری (گردآورنده)، نجات مهدیه (زیرنظر) شیرین قدمی (گردآورنده)
ناشر: جامعه نگر - آبان 1391
290000 ریال 232000 ریال
علیرضا خاتونی (مترجم)، فاطمه دارابی (مترجم) علیرضا خاتونی (مترجم)
ناشر: جامعه نگر - آذر 1396
وضعیت: دست دوم (قابل قبول)
190000 ریال 152000 ریال
علیرضا رجب زاده، علی رجب زاده، زهرا صالحی علیرضا رجب زاده
ناشر: جامعه نگر - بهمن 1392
159000 ریال 127200 ریال
سعیده عبدالله پور (گردآورنده)، سمانه عبداله پور (گردآورنده)، محمدحسن موسوی (گردآورنده)، شیرین قدمی (گردآورنده)، مینا اوحدی (زیرنظر) سعیده عبدالله پور (گردآورنده)
ناشر: جامعه نگر - 1393
319000 ریال 255200 ریال
ناشر: جامعه نگر - اسفند 1396
349000 ریال 279200 ریال
حافظ حیدری، آذر حیدری زادی، زهرا محمدی آبگرمی حافظ حیدری
ناشر: جامعه نگر - آبان 1400
499000 ریال 399200 ریال
جنیس ال. هینکل، کری اچ چیویر، مریم عالیخانی (مترجم) جنیس ال. هینکل
ناشر: جامعه نگر - 1399
449000 ریال 359200 ریال
ناشر: جامعه نگر - خرداد 1397
499000 ریال 399200 ریال
سینا دوبرادران، نغمه علوی نخجوانی سینا دوبرادران
ناشر: جامعه نگر - دی 1392
299000 ریال
امیر لزگی امیر لزگی
ناشر: جامعه نگر - خرداد 1393
1390000 ریال
سینا دوبرادران، نغمه علوی نخجوانی سینا دوبرادران
ناشر: جامعه نگر - دی 1392
199000 ریال
سینا دوبرادران، نغمه علوی نخجوانی سینا دوبرادران
ناشر: جامعه نگر - خرداد 1400
379000 ریال
ناشر: جامعه نگر، سالمی - بهمن 1387
199000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,140 مورد