ترتیب بر اساس:
زهرا امیرآتشانی، مهستی رسولی زهرا امیرآتشانی
ناشر: جامعه شناسان - 4 مرداد 1400
900000 ریال 810000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 4 تیر 1401
170000 ریال 136000 ریال
اصحاب حبیب زاده اصحاب حبیب زاده
ناشر: جامعه شناسان - 9 آبان 1400
1070000 ریال 963000 ریال
ناشر: جامعه شناسان - 3 اسفند 1393
1100000 ریال 990000 ریال
سعیده گروسی سعیده گروسی
ناشر: جامعه شناسان - 14 مرداد 1395
970000 ریال 873000 ریال
آلن کار، محمد مهاجری (مترجم)، سیف الله سیف اللهی (ویراستار) آلن کار
ناشر: موسسه انتشارات جامعه پژوهان سینا، جامعه شناسان - 8 مرداد 1391
230000 ریال 207000 ریال
ناشر: جامعه شناسان - 21 دی 1390
580000 ریال 522000 ریال
جیمز کی، جولین کوهن، سیف الله سیف اللهی (مترجم) جیمز کی
ناشر: موسسه انتشارات جامعه پژوهان سینا، جامعه شناسان - 1391
640000 ریال 576000 ریال
باربارا چارنیافسکایورگس، حسن بودلایی (مترجم) باربارا چارنیافسکایورگس
ناشر: جامعه شناسان - 16 مهر 1395
1250000 ریال 1125000 ریال
پالاش کامروزن، محسن نیازی (مترجم)، صدیقه پیری (مترجم) پالاش کامروزن
ناشر: جامعه شناسان، روش شناسان - 24 مهر 1398
550000 ریال 495000 ریال
تیم اینگولد تیم اینگولد
ناشر: جامعه شناسان، روش شناسان - 9 اردیبهشت 1398
360000 ریال 324000 ریال
ناشر: جامعه شناسان - 12 اردیبهشت 1392
1130000 ریال
علی میرزامحمدی (مترجم)، ابوالفضل رمضانی (مترجم) علی میرزامحمدی (مترجم)
ناشر: جامعه شناسان - 5 خرداد 1392
410000 ریال
وجه الله قربانی زاده، سیدطه حسن نانگیر وجه الله قربانی زاده
ناشر: جامعه شناسان - 1393
480000 ریال
ناشر: جامعه شناسان - 5 آذر 1392
1080000 ریال
خلیل میرزایی خلیل میرزایی
ناشر: جامعه شناسان - 26 آذر 1393
1140000 ریال
نمایش 1 - 15 از 560 مورد