ترتیب بر اساس:
بروس گلدبرگ، جمشید هاشمی (مترجم) بروس گلدبرگ
ناشر: تجسم خلاق - 15 تیر 1395
370000 ریال 333000 ریال
ست گودین، محمود ابراهیم خانی (مترجم) ست گودین
ناشر: آدینه - 18 مهر 1400
400000 ریال 360000 ریال
منن راجندر منن راجندر
ناشر: تجسم خلاق - 17 خرداد 1395
300000 ریال 270000 ریال
ریچل کوپلن، جمشید هاشمی (مترجم) ریچل کوپلن
ناشر: تجسم خلاق - 25 آبان 1389
400000 ریال
میشاییل ل. امانس، جمشید هاشمی (مترجم) میشاییل ل. امانس
ناشر: تجسم خلاق - 26 دی 1388
150000 ریال
ناشر: تجسم خلاق - 3 مهر 1390
130000 ریال
جمشید هاشمی جمشید هاشمی
ناشر: تجسم خلاق - 18 آذر 1395
270000 ریال
راندا برن راندا برن
ناشر: تجسم خلاق - 1390
150000 ریال
ناشر: تجسم خلاق - 5 اردیبهشت 1389
300000 ریال
چوآکوک سوی، جمشید هاشمی (مترجم) چوآکوک سوی
ناشر: تجسم خلاق - 13 اسفند 1385
400000 ریال
ناشر: تجسم خلاق - 5 اسفند 1386
540000 ریال
ریتا مک نامارا، جمشید هاشمی (مترجم) ریتا مک نامارا
ناشر: تجسم خلاق - 5 اسفند 1386
45000 ریال
الراند بلاوین، سوزان جونز، جمشید هاشمی (مترجم) الراند بلاوین
ناشر: تجسم خلاق - 25 اسفند 1386
300000 ریال
ریتاجی.مکانامارا ریتاجی.مکانامارا
ناشر: تجسم خلاق - 1387
130000 ریال
راجندر منن، جمشید هاشمی (مترجم) راجندر منن
ناشر: تجسم خلاق - 7 تیر 1390
120000 ریال
ا.ار هاری، جمشید هاشمی (مترجم) ا.ار هاری
ناشر: تجسم خلاق - 14 دی 1387
150000 ریال
نمایش 1 - 15 از 92 مورد