ترتیب بر اساس:
کورت فریشلر، ذبیح الله منصوری (مترجم) کورت فریشلر
ناشر: بدرقه جاویدان - بهمن 1397
3000000 ریال 2400000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - 7 اردیبهشت 1400
550000 ریال 440000 ریال
حسن ابراهیم حسن، ابوالقاسم پاینده (مترجم)، محمود علمی (ویراستار) حسن ابراهیم حسن
ناشر: بدرقه جاویدان، جاویدان - 30 آبان 1389
4500000 ریال 3600000 ریال
صادق چوبک صادق چوبک
ناشر: بدرقه جاویدان، جاویدان - 1 بهمن 1398
700000 ریال 560000 ریال
اسماعیل رائین اسماعیل رائین
ناشر: بدرقه جاویدان، جاویدان - 2 اردیبهشت 1399
2800000 ریال 2240000 ریال
باربارا دی آنجلس، نینا پزشکیان (مترجم) باربارا دی آنجلس
ناشر: بدرقه جاویدان، نامک - 19 فروردین 1392
700000 ریال 560000 ریال
ناشر: بدرقه جاویدان، جاویدان - 1 بهمن 1398
550000 ریال 440000 ریال
صادق چوبک صادق چوبک
ناشر: بدرقه جاویدان، جاویدان - بهمن 1395
500000 ریال 400000 ریال
لوسی پیاتزو، فریبرز لقائی (مترجم)، سوسن نیکوفال (مترجم) لوسی پیاتزو
ناشر: بدرقه جاویدان، نامک - 27 شهریور 1389
800000 ریال 640000 ریال
سیدحسن صدر سیدحسن صدر
ناشر: بدرقه جاویدان، جاویدان - بهمن 1395
1000000 ریال 800000 ریال
ناشر: بدرقه جاویدان، جاویدان - بهمن 1394
2500000 ریال 2000000 ریال
گوستاو لوبون گوستاو لوبون
ناشر: بدرقه جاویدان، جاویدان - بهمن 1397
2500000 ریال 2250000 ریال
ناشر: بدرقه جاویدان، جاویدان - 5 اسفند 1398
3500000 ریال 2800000 ریال
گوستاو فلوبر، محمد قاضی (مترجم) گوستاو فلوبر
ناشر: بدرقه جاویدان، جاویدان - 15 بهمن 1398
1500000 ریال 1200000 ریال
محمدحسین میمندی نژاد محمدحسین میمندی نژاد
ناشر: بدرقه جاویدان - 6 تیر 1385
10000000 ریال 8000000 ریال
پل آمیر پل آمیر
ناشر: بدرقه جاویدان، جاویدان - 2 اردیبهشت 1399
3300000 ریال 2640000 ریال
نمایش 1 - 15 از 220 مورد