ترتیب بر اساس:
ویکتور استروفسکی، محسن اشرفی (مترجم) ویکتور استروفسکی
ناشر: اطلاعات - 28 آذر 1400
550000 ریال 522500 ریال
استیو برنز، هالی برنز، موسسه ترجمیک (مترجم) استیو برنز
ناشر: آدینه - 1 بهمن 1401
560000 ریال 504000 ریال
ویلیام کریستوفر کرین، فربد فدایی (مترجم) ویلیام کریستوفر کرین
ناشر: اطلاعات - 4 خرداد 1401
750000 ریال 712500 ریال
باقر ساروخانی، افسانه قارونی (ویراستار) باقر ساروخانی
ناشر: اطلاعات - 29 تیر 1400
500000 ریال 475000 ریال
گوریدون هاموند، سیدعلی احمدی ابهری(مقدمه) گوریدون هاموند
ناشر: اطلاعات - 26 شهریور 1400
1000000 ریال 950000 ریال
ناشر: اطلاعات - خرداد 1394
110000 ریال 104500 ریال
جان گودریچ واتکینز، رضا جمالیان (مترجم) جان گودریچ واتکینز
ناشر: اطلاعات - مرداد 1395
150000 ریال 142500 ریال
علی اکبر شعاری نژاد علی اکبر شعاری نژاد
ناشر: اطلاعات - 4 آبان 1392
300000 ریال 285000 ریال
ناشر: اطلاعات - 4 شهریور 1401
3000000 ریال 2700000 ریال
پرویز راجی، ح . ا . مهران (مترجم) پرویز راجی
ناشر: اطلاعات - 19 تیر 1400
1200000 ریال 1020000 ریال
موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه
ناشر: اطلاعات - 9 مهر 1399
1200000 ریال 1080000 ریال
علی اکبر شعاری نژاد علی اکبر شعاری نژاد
ناشر: اطلاعات - 25 دی 1401
1200000 ریال 1140000 ریال
ناشر: اطلاعات - 22 اردیبهشت 1400
2800000 ریال 2660000 ریال
ناشر: اطلاعات - 25 تیر 1396
200000 ریال 180000 ریال
ناشر: اطلاعات - شهریور 1396
180000 ریال 153000 ریال
ناشر: اطلاعات - 29 آبان 1398
1200000 ریال 1080000 ریال
نمایش 1 - 15 از 708 مورد