ترتیب بر اساس:
کلیو بونی، احسان سوهان آجینی (مترجم) کلیو بونی
ناشر: آترا - 1392
40000 ریال
برایان تریسی، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) برایان تریسی
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 128000 ریال
ناشر: آتی نگر، آترا - 19 خرداد 1393
750000 ریال
رضا اکرمی نژاد رضا اکرمی نژاد
ناشر: آتی نگر، آترا - آذر 1394
156000 ریال
ناشر: آترا - 25 اسفند 1397
400000 ریال
پیمان رضایی، رحیم محترم قلاتی پیمان رضایی
ناشر: آترا - 25 اسفند 1397
400000 ریال
محمداسماعیل ایرانیان محمداسماعیل ایرانیان
ناشر: کانون نشر علوم، آترا - دی 1396
1200000 ریال
رحیم محترم قلاتی رحیم محترم قلاتی
ناشر: آترا - 25 اسفند 1397
400000 ریال
مجید داوری دولت آبادی مجید داوری دولت آبادی
ناشر: کانون نشر علوم، آترا - شهریور 1395
500000 ریال
هری جی. فریدمن، رحیم محترم قلاتی (مترجم) هری جی. فریدمن
ناشر: آترا - 25 اسفند 1397
300000 ریال
پیتر انگلیش، احسان سوهان آجینی (مترجم) پیتر انگلیش
ناشر: آترا، نشر دانشگاهی فرهمند - 5 تیر 1392
40000 ریال
ناشر: کانون نشر علوم، آترا - 12 شهریور 1395
1600000 ریال
حامد وحدت نژاد، هادی قاسمیان حامد وحدت نژاد
ناشر: کانون نشر علوم، آترا - اسفند 1394
140000 ریال
رحیم محترم قلاتی، جمشید جعفری رحیم محترم قلاتی
ناشر: آترا - بهمن 1394
300000 ریال
نمایش 1 - 15 از 140 مورد