ترتیب بر اساس:
مصطفی بن عبدالله حاجی خلیفه، یوسف بیگ بابا پور (به اهتمام) مصطفی بن عبدالله حاجی خلیفه
ناشر: سفیر اردهال - فروردین 1393
1000000 ریال
ادوارد دوبونو، نسرین امامی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: آدینه - آبان 1401
450000 ریال 360000 ریال
اسماعیل بن علی ابوالفداء، عبدالعلی بن محمد بیرجندی (مترجم)، میرهاشم محدث (مصحح)، یوسف بیگ باباپور (مصحح) اسماعیل بن علی ابوالفداء
ناشر: مجلس شورای اسلامی، کتابخانه، موزه و مرکزاسناد، سفیر اردهال - آذر 1392
300000 ریال
زکریابن محمد قزوینی، یوسف بیگ باباپور (گردآورنده) زکریابن محمد قزوینی
ناشر: سفیر اردهال - مهر 1392
2500000 ریال
زهرا ابراهیم اوغلی خیاوی (مصحح)، مینا آقازاده (مصحح)، یوسف بیگ بابا پور (زیرنظر) زهرا ابراهیم اوغلی خیاوی (مصحح)
ناشر: سفیر اردهال - آذر 1392
350000 ریال
محمودبن محمد چغمینی، اسکندربن میرفیض طبیب (مترجم)، یوسف بیگ باباپور(به اهتمام)، حمیده حجازی(به اهتمام) محمودبن محمد چغمینی
ناشر: سفیر اردهال - آذر 1401
1500000 ریال
حسین بن عبدالله ابن سینا، یوسف بیگ باباپور (زیرنظر) حسین بن عبدالله ابن سینا
ناشر: سفیر اردهال - تیر 1393
800000 ریال
حسین بن عبدالله ابن سینا، یوسف بیگ باباپور (زیرنظر)، محی الدین کردی (مصحح) حسین بن عبدالله ابن سینا
ناشر: سفیر اردهال - تیر 1393
800000 ریال
محمدبن زکریا رازی، یوسف بیگ باباپور (گردآورنده) محمدبن زکریا رازی
ناشر: سفیر اردهال - مهر 1392
200000 ریال
یوسف بیگ باباپور (گردآورنده)، امیرهوشنگ انوری (مقدمه) یوسف بیگ باباپور (گردآورنده)
ناشر: سفیر اردهال - مهر 1392
250000 ریال
ودود دوستی (مقدمه)، مسعود غلامیه (به اهتمام)، یوسف بیگ باباپور (به اهتمام)، غلامرضا واحدی (مقدمه)، محمدرضا مقدسی (مقدمه) ودود دوستی (مقدمه)
ناشر: سفیر اردهال، انجمن تاریخ پژوهان مراغه - بهمن 1392
500000 ریال
ناشر: سفیر اردهال - بهمن 1392
325000 ریال
شاپوربن سهل (مترجم)، سیدحسین مرعشی (مصحح)، یوسف بیگ باباپور (مصحح) شاپوربن سهل (مترجم)
ناشر: سفیر اردهال - اسفند 1392
250000 ریال
سیدباقر سیدی بنایی، یوسف بیگ باباپور (ویراستار) سیدباقر سیدی بنایی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز انتشارات علمی، مجمع ذخائر اسلامی - مرداد 1387
30000 ریال
عبدالرحمان سیف غزنوی، یوسف بیگ باباپور (گردآورنده) عبدالرحمان سیف غزنوی
ناشر: سفیر اردهال - اسفند 1392
60000 ریال
نمایش 1 - 15 از 247 مورد