ترتیب بر اساس:
فرزانه واعظی (تدوین)، یغما کلانتریان (تدوین)، هایده رحمانی (تدوین)، هدا قرنلی (تدوین)، ابوذر عرب (تدوین)، مریم اکبری (تدوین)، حمید کفایتی (تدوین)، اسماعیل پسندیده (تدوین)، عصمت عرب (تدوین)، رقیه بابایی (تدوین) فرزانه واعظی (تدوین)
ناشر: فرزانگان تهران - خرداد 1392
150000 ریال
کال نیوپورت، بابک یاپیر رشتی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - 1402
480000 ریال 384000 ریال
فرزانه واعظی (تدوین)، یغما کلانتریان (تدوین)، مریم اکبری (تدوین)، هایده رحمانی (تدوین)، هدا قرنلی (تدوین)، حمید کفایتی (تدوین)، اسماعیل پسندیده (تدوین)، عصمت عرب (تدوین)، رقیه بابایی (تدوین)، ابوذر عرب (تدوین) فرزانه واعظی (تدوین)
ناشر: فرزانگان تهران - خرداد 1392
150000 ریال
فرزانه واعظی (تدوین)، یغما کلانتریان (تدوین)، هایده رحمانی (تدوین)، مریم اکبری (تدوین)، محمدرضا احمدی (تدوین)، مجتبی طباطبایی (تدوین) فرزانه واعظی (تدوین)
ناشر: فرزانگان تهران - تیر 1392
11000 ریال
یغما کلانتریان (تدوین) یغما کلانتریان (تدوین)
ناشر: فرزانگان تهران - شهریور 1394
40000 ریال
یغما کلانتریان (تدوین) یغما کلانتریان (تدوین)
ناشر: فرزانگان تهران - آذر 1395
49500 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد