ترتیب بر اساس:
لورا برک، یحیی سیدمحمدی (مترجم) لورا برک
ناشر: ارسباران - 28 آذر 1401
3200000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
370000 ریال 333000 ریال
جرالد کوری، یحیی سیدمحمدی (مترجم) جرالد کوری
ناشر: ارسباران - 22 خرداد 1401
3000000 ریال
لورا برک، یحیی سیدمحمدی (مترجم) لورا برک
ناشر: ارسباران - 25 فروردین 1401
2600000 ریال
ریچارد هالجین، سوزان کراس ویتبورن، یحیی سیدمحمدی (مترجم) ریچارد هالجین
ناشر: روان - 11 آبان 1401
2800000 ریال
جان مارشال ریو، یحیی سیدمحمدی (مترجم) جان مارشال ریو
ناشر: ویرایش - 6 تیر 1401
3000000 ریال
جیمز پروچاسکا، جان نورکراس، یحیی سیدمحمدی (مترجم) جیمز پروچاسکا
ناشر: روان - 2 شهریور 1400
4000000 ریال
وین ویتن، یحیی سیدمحمدی (مترجم) وین ویتن
ناشر: روان - 11 بهمن 1400
1200000 ریال
دوآن شولتز، سیدنی آلن شولتس، یحیی سیدمحمدی (مترجم) دوآن شولتز
ناشر: ویرایش - 24 خرداد 1401
3000000 ریال
بی.آر. هرگنهان، یحیی سیدمحمدی (مترجم) بی.آر. هرگنهان
ناشر: ارسباران - 22 خرداد 1401
3500000 ریال
رابرت ویلیام لاندین، یحیی سیدمحمدی (مترجم) رابرت ویلیام لاندین
ناشر: ویرایش - 13 خرداد 1400
1500000 ریال
دیوید روزنهان، مارتین سلیگمن، یحیی سیدمحمدی (مترجم) دیوید روزنهان
ناشر: ارسباران - 9 شهریور 1401
2200000 ریال
انجمن روان پزشکی آمریکا، یحیی سیدمحمدی (مترجم) انجمن روان پزشکی آمریکا
ناشر: روان - 14 خرداد 1401
5500000 ریال
جین الیس اورمراد، یحیی سیدمحمدی (مترجم) جین الیس اورمراد
ناشر: ارسباران - 22 خرداد 1401
2000000 ریال
رونالد کامر، یحیی سیدمحمدی (مترجم) رونالد کامر
ناشر: ارسباران - 3 خرداد 1399
1400000 ریال
رابرت وایس، یحیی سیدمحمدی (مترجم) رابرت وایس
ناشر: ارسباران - 10 تیر 1401
3500000 ریال
نمایش 1 - 15 از 60 مورد