ترتیب بر اساس:
گلن کریگ، جیمزلیترپ مریام گلن کریگ
ناشر: دانش نگار - مهر 1393
3200000 ریال 2880000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
750000 ریال 675000 ریال
گلن کریگ، جیمز ال. مریام گلن کریگ
ناشر: کتاب دانشگاهی - مرداد 1395
1300000 ریال
جیمزلیترپ مریام، گلن کریگ، محمدرضا افضلی (مترجم) جیمزلیترپ مریام
ناشر: کتاب دانشگاهی - مهر 1392
290000 ریال
گلن کریگ، جیمزلیترپ مریام، علیرضا انتظاری (مترجم)، محمدابراهیم ابوکاظمی (ویراستار) گلن کریگ
ناشر: نوپردازان - آذر 1390
220000 ریال
گلن کریگ، جیمز ال. مریام گلن کریگ
ناشر: متفکران - آذر 1395
680000 ریال
گلن کریگ، جیمز مریام، علی کلانتری (مترجم) گلن کریگ
ناشر: ناقوس - فروردین 1389
75000 ریال
گلن کریگ، جیمزلیترپ مریام گلن کریگ
ناشر: نما، جهان فردا - آبان 1393
800000 ریال
گلن کریگ، جیمز مریام، حسن فروزانی (مترجم) گلن کریگ
ناشر: آزاده - فروردین 1389
100000 ریال
گلن کریگ، جیمزلیترپ مریام، فرشید علم بیگی (مترجم) گلن کریگ
ناشر: زانیس، ناقوس اندیشه - اسفند 1388
60000 ریال
جیمزلیترپ مریام، گلن کریگ، سینا سینایی (مترجم)، علی سینایی (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) جیمزلیترپ مریام
ناشر: نما، جهان فردا - آذر 1392
1000000 ریال
جیمزلیثرپ مریام، گلن کریگ، علیرضا انتظاری (مترجم)، محمدابراهیم ابوکاظمی (ویراستار) جیمزلیثرپ مریام
ناشر: نوپردازان - آبان 1384
160000 ریال
جیمزلیثرپ مریام، گلن کریگ، بهزاد خداکرمی (مترجم) جیمزلیثرپ مریام
ناشر: آزاده - آذر 1386
75000 ریال
جیمزلیثرپ مریام، گلن کریگ، بهزاد خداکرمی (مترجم) جیمزلیثرپ مریام
ناشر: آزاده - مرداد 1386
65000 ریال
گلن کریگ، جیمز مریام، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، علی سینایی (مترجم) گلن کریگ
ناشر: نما، جهان فردا - خرداد 1388
150000 ریال
گلن کریگ، جیمزلیترپ مریام، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، سینا سینایی (مترجم) گلن کریگ
ناشر: نما، جهان فردا - آبان 1388
180000 ریال
نمایش 1 - 15 از 46 مورد