ترتیب بر اساس:
کنت کرین، محمدابراهیم ابوکاظمی (مترجم) کنت کرین
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - شهریور 1395
250000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 10 دی 1400
180000 ریال 144000 ریال
کنت کرین، منیژه رهبر (مترجم) کنت کرین
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 23 اردیبهشت 1399
850000 ریال
کنت کرین، دکتر ناصر میرفخرایی (مترجم)، دکتر مجید مدرس (مترجم)، محمد ابراهیم ابوکاظمی (ویراستار) کنت کرین
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 16 آبان 1388
180000 ریال
کنت کرین، محمدابراهیم ابوکاظمی (مترجم) کنت کرین
ناشر: نوپردازان - 3 اسفند 1392
700000 ریال
رابرت رزنیک، دیوید هالیدی، کنت کرین، جلال الدین پاشایی راد (مترجم)، منیژه رهبر (ویراستار) رابرت رزنیک
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 8 شهریور 1388
130000 ریال
رابرت رزنیک، دیوید هالیدی، کنت کرین، مهرداد نوری خاجوی (مترجم)، محمدرضا پورشریف (مترجم)، فرامرز آشنای قاسمی (مترجم) رابرت رزنیک
ناشر: نوپردازان - 26 دی 1391
600000 ریال
رابرت رزنیک، دیوید هالیدی، کنت کرین، داود ثانوی خشنود (مترجم) رابرت رزنیک
ناشر: دانش نگار - 19 مهر 1388
60000 ریال
رابرت رزنیک، دیوید هالیدی، کنت کرین، محمد موسوی بایگی (مترجم) رابرت رزنیک
ناشر: دانش نگار - 29 فروردین 1389
65000 ریال
رابرت رزنیک، دیوید هالیدی، عبدالحسین بصیره، کنت کرین رابرت رزنیک
ناشر: دانش نگار - 24 تیر 1388
30000 ریال
دیوید هالیدی، رابرت رزنیک، کنت کرین، داود ثانوی خشنود (مترجم) دیوید هالیدی
ناشر: دانش نگار - 3 مهر 1391
120000 ریال
رابرت رزنیک، دیوید هالیدی، کنت کرین، محمد موسوی بایگی (مترجم)، عباس حسینی رنجبر (مترجم)، محمود رضایی رکن آبادی (مترجم)، علیرضا خصالی (مترجم) رابرت رزنیک
ناشر: دانش نگار - 29 فروردین 1389
65000 ریال
رابرت رزنیک، دیوید هالیدی، کنت کرین، محمدرضا بهاری (مترجم)، جلال الدین پاشایی راد (مترجم)، محمد خرمی (مترجم) رابرت رزنیک
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 11 اردیبهشت 1387
68000 ریال
کنت کرین، حجت الله رحیمی (مترجم) کنت کرین
ناشر: حقوق اسلامی - 12 اردیبهشت 1385
19000 ریال
رابرت رزنیک، دیوید هالیدی، کنت کرین، محمدرضا بهاری (مترجم)، جلال الدین پاشایی راد (مترجم)، محمد خرمی (مترجم) رابرت رزنیک
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 18 بهمن 1385
54000 ریال
رابرت رزنیک، دیوید هالیدی، کنت کرین، فرشید نورعلیشاهی، محمود نایبی ندوشن، مهدی مردانیان رابرت رزنیک
ناشر: آذرباد - 7 مرداد 1386
60000 ریال
نمایش 1 - 15 از 33 مورد