ترتیب بر اساس:
کریستوفر الکساندر، مهرداد قیومی بیدهندی (مترجم) کریستوفر الکساندر
ناشر: روزنه - شهریور 1400
2700000 ریال 2430000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - مهر 1401
180000 ریال 144000 ریال
کریستوفر الکساندر، علی اکبری (مترجم)، رضا سیروس صبری (مترجم) کریستوفر الکساندر
ناشر: پرهام نقش - آذر 1393
1500000 ریال 1350000 ریال
کریستوفر الکساندر، فرناز فرشاد (مترجم) کریستوفر الکساندر
ناشر: آرمان شهر - دی 1393
110000 ریال
کریستوفر الکساندر، رضا سیروس صبری (مترجم) کریستوفر الکساندر
ناشر: پرهام نقش - آبان 1394
2400000 ریال
کریستوفر الکساندر، رضاسیروس صبری (مترجم)، علی اکبری (مترجم) کریستوفر الکساندر
ناشر: پرهام نقش - اسفند 1397
200000 ریال
کریستوفر الکساندر، سعید زرین مهر (مترجم)، سیدمحمدرضا هاشمی (ویراستار) کریستوفر الکساندر
ناشر: روزنه - شهریور 1384
1540000 ریال
کریستوفر الکساندر، فرشید حسینی (مترجم) کریستوفر الکساندر
ناشر: مهرازان - بهمن 1389
155000 ریال
شهرناز اعتمادی، کریستوفر الکساندر، مهرداد قیومی بیدهندی، مهدی حجت (مترجم) شهرناز اعتمادی
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - 1381
75000 ریال
کریستوفر الکساندر، رضا کربلایی نوری (مترجم)، حمید خادمی (ویراستار) کریستوفر الکساندر
ناشر: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری - بهمن 1387
72000 ریال
کریستوفر الکساندر، مهرداد قیومی بیدهندی (مترجم)، مهدی حجت(مقدمه) کریستوفر الکساندر
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - دی 1397
1450000 ریال
کریستوفر الکساندر، ماری سیلورستاین، شلومو آنجل، سارا ایشیکاوا، دنی آبرم، مهدیس لقمانی (مترجم) کریستوفر الکساندر
ناشر: نیکان کتاب - خرداد 1402
1200000 ریال
نمایش 1 - 11 از 11 مورد