محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
کریستوفر الکساندر، فرناز فرشاد (مترجم) کریستوفر الکساندر
ناشر: آرمان شهر - 27 دی 1393
110000 ریال
ناشر: آدینه - 21 آبان 1398
300000 ریال 270000 ریال
کریستوفر الکساندر، مهرداد قیومی بیدهندی (مترجم) کریستوفر الکساندر
ناشر: روزنه - 14 بهمن 1400
1750000 ریال
کریستوفر الکساندر، رضا سیروس صبری (مترجم) کریستوفر الکساندر
ناشر: پرهام نقش - آبان 1394
1000000 ریال
کریستوفر الکساندر، علی اکبری (مترجم)، رضا سیروس صبری (مترجم) کریستوفر الکساندر
ناشر: پرهام نقش - 18 آذر 1393
750000 ریال
کریستوفر الکساندر، رضاسیروس صبری (مترجم)، علی اکبری (مترجم) کریستوفر الکساندر
ناشر: پرهام نقش - 26 اسفند 1397
200000 ریال
کریستوفر الکساندر، سعید زرین مهر (مترجم)، سیدمحمدرضا هاشمی (ویراستار) کریستوفر الکساندر
ناشر: روزنه - 23 شهریور 1384
1540000 ریال
کریستوفر الکساندر، فرشید حسینی (مترجم) کریستوفر الکساندر
ناشر: مهرازان - 9 بهمن 1389
155000 ریال
شهرناز اعتمادی، کریستوفر الکساندر، مهرداد قیومی بیدهندی، مهدی حجت (مترجم) شهرناز اعتمادی
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - 1381
75000 ریال
کریستوفر الکساندر، رضا کربلایی نوری (مترجم)، حمید خادمی (ویراستار) کریستوفر الکساندر
ناشر: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری - 12 بهمن 1387
72000 ریال
کریستوفر الکساندر، مهدی حجت(مقدمه) کریستوفر الکساندر
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - دی 1397
1450000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد