ترتیب بر اساس:
ژان میشل آدام، فرانسواز رواز، آذین حسین زاده (مترجم)، کتایون شهپرراد (مترجم) ژان میشل آدام
ناشر: قطره - 3 آبان 1389
1300000 ریال 1170000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 10 مهر 1399
170000 ریال 153000 ریال
گوستاو فلوبر، کتایون شهپرراد (مترجم) گوستاو فلوبر
ناشر: نیلوفر - 10 اسفند 1398
850000 ریال 765000 ریال
میلان کوندرا، کتایون شهپرراد (مترجم) میلان کوندرا
ناشر: قطره - 29 فروردین 1394
600000 ریال 540000 ریال
میخاییل باختین، کتایون شهپرراد (مترجم) میخاییل باختین
ناشر: کتاب آبان - 30 تیر 1399
1900000 ریال 1710000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مرداد 1398
130000 ریال
آذین حسین زاده، کتایون شهپرراد آذین حسین زاده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 18 تیر 1393
45000 ریال
گوستاو فلوبر، آذین حسین زاده (مترجم)، کتایون شهپرراد (مترجم) گوستاو فلوبر
ناشر: قطره - 7 تیر 1385
27000 ریال
تزوتان تودوروف، کتایون شهپرراد (مترجم) تزوتان تودوروف
ناشر: قطره - 11 دی 1387
38000 ریال
ژول ورن، کتایون شهپرراد (مترجم) ژول ورن
ناشر: خوارزمی - خرداد 1397
900000 ریال
ناشر: انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران - 1382
22000 ریال
آر.ال. استاین، کتایون شهپرراد (مترجم) آر.ال. استاین
ناشر: قطره - 12 تیر 1390
28000 ریال
شارلوت مارو، کتایون شهپرراد (مترجم) شارلوت مارو
ناشر: قطره - 23 فروردین 1390
20000 ریال
ژاک سالومه، کتایون شهپرراد (مترجم) ژاک سالومه
ناشر: قطره - 30 مرداد 1387
30000 ریال
مارسل دونان، کتایون شهپرراد (مترجم) مارسل دونان
ناشر: قطره - 14 دی 1387
15000 ریال
برنارد ژبروویچ، کولت بارو، کتایون شهپرراد (مترجم) برنارد ژبروویچ
ناشر: قطره - 16 خرداد 1389
60000 ریال
نمایش 1 - 15 از 22 مورد