ترتیب بر اساس:
والتربرونرهرمان هنینگ، کامران فانی (مترجم)، فتح الله مجتبایی (مقدمه) والتربرونرهرمان هنینگ
ناشر: معین - 23 آذر 1390
40000 ریال
کال نیوپورت، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)، بابک یاپیر رشتی (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - 12 اردیبهشت 1401
200000 ریال 160000 ریال
کامران فانی (تدوین)، بهاء الدین خرمشاهی (تدوین) کامران فانی (تدوین)
ناشر: ناهید - 21 آذر 1390
950000 ریال
گونتر گراس، کامران فانی (مترجم) گونتر گراس
ناشر: فرزان روز - 29 مهر 1392
350000 ریال
کامران فانی کامران فانی
ناشر: قطره - 26 فروردین 1393
50000 ریال
جان ویلیام نیوین سالیوان، کامران فانی (مترجم) جان ویلیام نیوین سالیوان
ناشر: آگه - 1383
80000 ریال
کامران فانی (زیرنظر)، محمدعلی سادات (زیرنظر) کامران فانی (زیرنظر)
ناشر: فرزان روز - اسفند 1395
3000000 ریال
بهاء الدین خرمشاهی، کامران فانی (مترجم)، احمد صدرحاج سیدجوادی (مترجم) بهاء الدین خرمشاهی
ناشر: شهید سعید محبی - 1383
600000 ریال
پیر بریان، ناهید فروغان (مترجم)، کامران فانی (ویراستار) پیر بریان
ناشر: فرزان روز، قطره - 29 بهمن 1387
900000 ریال
کامران فانی، پوری سلطانی، فیروزان زهادی کامران فانی
ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - 29 آذر 1385
11000 ریال
کامران فانی (ویراستار)، مهری دالائی (تهیه و تنظیم) کامران فانی (ویراستار)
ناشر: کتابدار - 1 خرداد 1387
30000 ریال
کامران فانی (مترجم)، محبوبه مهاجر (مترجم)، الکساندر ماتیل (زیرنظر) کامران فانی (مترجم)
ناشر: وزارت امور خارجه، کتابخانه تخصصی - 2 اردیبهشت 1385
کامران فانی (مترجم)، محبوبه مهاجر (مترجم)، الکساندر ماتیل (زیرنظر) کامران فانی (مترجم)
ناشر: وزارت امور خارجه، کتابخانه تخصصی - 2 اردیبهشت 1385
کامران فانی (مترجم)، نورالله مرادی (مترجم)، الکساندر ماتیل (زیرنظر) کامران فانی (مترجم)
ناشر: وزارت امور خارجه، کتابخانه تخصصی - 2 اردیبهشت 1385
پیر بریان، ناهید فروغان (مترجم)، کامران فانی (ویراستار) پیر بریان
ناشر: فرزان روز، قطره - 29 بهمن 1387
لئونارد سیلی، بهاء الدین خرمشاهی (مترجم)، کامران فانی (زیرنظر) لئونارد سیلی
ناشر: امیرکبیر، کتابهای شکوفه - 3 اسفند 1384
18000 ریال
نمایش 1 - 15 از 55 مورد