ترتیب بر اساس:
کاظم مزینانی(شاعر)، افشین اعلاء(شاعر)، اسدالله شعبانی(شاعر)، مهری ماهوتی(شاعر) کاظم مزینانی(شاعر)
ناشر: پیدایش - مرداد 1399
1200000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 224000 ریال
کاظم مزینانی، احمد مرادی (مترجم) کاظم مزینانی
ناشر: آسوریک - 1381
15000 ریال
کاظم مزینانی، احمد مرادی (مترجم) کاظم مزینانی
ناشر: آسوریک - 1381
15000 ریال
علی سلیمانی، کاظم مزینانی علی سلیمانی
ناشر: آذر برزین - شهریور 1389
37000 ریال
ناشر: آسوریک - 1381
15000 ریال
کاظم مزینانی کاظم مزینانی
ناشر: وزارت آموزش و پرورش، معاونت پرورشی، منادی تربیت - مهر 1393
75000 ریال
ناشر: نشر جمهور ایران (مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری) - مهر 1395
150000 ریال
کاظم مزینانی (گردآورنده)، هوشنگ نصیرزاده (گردآورنده) کاظم مزینانی (گردآورنده)
ناشر: نشر جمهور ایران (مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری) - شهریور 1396
200000 ریال
کاظم مزینانی (گردآورنده)، هوشنگ نصیرزاده (گردآورنده) کاظم مزینانی (گردآورنده)
ناشر: نشر جمهور ایران (مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری) - شهریور 1396
200000 ریال
جلیل قاسمی (گردآورنده)، کاظم مزینانی (زیرنظر) جلیل قاسمی (گردآورنده)
ناشر: نشر جمهور ایران (مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری) - خرداد 1396
80000 ریال
کاظم مزینانی (گردآورنده)، هوشنگ نصیرزاده (گردآورنده) کاظم مزینانی (گردآورنده)
ناشر: نشر جمهور ایران (مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری) - شهریور 1396
180000 ریال
کاظم مزینانی (گردآورنده)، هوشنگ نصیرزاده (گردآورنده) کاظم مزینانی (گردآورنده)
ناشر: نشر جمهور ایران (مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری) - شهریور 1396
170000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد