محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
کاس گرین، راسل جی. کانگلتون، هوشنگ احسانی (مترجم) کاس گرین
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - فروردین 1395
480000 ریال 432000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1402
450000 ریال 360000 ریال
کاس گرین کاس گرین
ناشر: البرز - شهریور 1399
590000 ریال 531000 ریال
کاس گرین، فیروزه مهرزاد (مترجم) کاس گرین
ناشر: البرز - اردیبهشت 1398
400000 ریال
کاس گرین، راسل جی. کانگلتون، مارک توکمن، سعید جوی زاده (مترجم)، راضیه پیله وران (مترجم)، ایرج تیموری (مترجم) کاس گرین
ناشر: آکادمیک - مرداد 1402
1500000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد