ترتیب بر اساس:
یاسر گاراژیان (ویراستار)، محمد حسن زاده غفوری (ویراستار)، راضیه ایرانی (ویراستار)، پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی (گردآورنده)، محمد سررشته داری (تدوین)، رضا فتحی (عکاس) یاسر گاراژیان (ویراستار)
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 1393
80000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
400000 ریال 320000 ریال
پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی (گردآورنده) پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی (گردآورنده)
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - شهریور 1395
200000 ریال
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (تهیه و تنظیم) پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (تهیه و تنظیم)
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - اسفند 1393
50000 ریال
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (تهیه و تنظیم) پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (تهیه و تنظیم)
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - اسفند 1393
50000 ریال
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (تهیه و تنظیم) پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (تهیه و تنظیم)
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - اسفند 1393
50000 ریال
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (تهیه و تنظیم) پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (تهیه و تنظیم)
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - اسفند 1393
60000 ریال
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (تهیه و تنظیم) پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (تهیه و تنظیم)
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - اسفند 1393
60000 ریال
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (تهیه و تنظیم) پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (تهیه و تنظیم)
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - اسفند 1393
60000 ریال
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (تهیه و تنظیم) پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (تهیه و تنظیم)
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - اسفند 1393
60000 ریال
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (تهیه و تنظیم) پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (تهیه و تنظیم)
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - شهریور 1395
50000 ریال
پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی (گردآورنده) پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی (گردآورنده)
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - دی 1396
نمایش 1 - 11 از 11 مورد