محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
خالد حسینی، زیبا گنجی (مترجم)، پریسا سلیمان زاده (مترجم) خالد حسینی
ناشر: مروارید - 1399
650000 ریال 552500 ریال
ناپلئون هیل، موسسه ترجمیک (مترجم) ناپلئون هیل
ناشر: آدینه - 4 خرداد 1401
180000 ریال 153000 ریال
ریموند کارور، پریسا سلیمان زاده (مترجم) ریموند کارور
ناشر: مروارید - 29 آبان 1398
750000 ریال
خالد حسینی، پریسا سلیمان زاده (مترجم)، زیبا گنجی (مترجم)، میرمحمود میرزاده (ویراستار) خالد حسینی
ناشر: مروارید - 18 آبان 1399
1100000 ریال
کورت ونه گوت، پریسا سلیمان زاده (مترجم)، زیبا گنجی (مترجم) کورت ونه گوت
ناشر: مروارید - 3 شهریور 1399
250000 ریال
کورت ونه گوت، پریسا سلیمان زاده (مترجم)، زیبا گنجی (مترجم) کورت ونه گوت
ناشر: مروارید - 11 دی 1390
88000 ریال
اریک بارنز، پریسا سلیمان زاده (مترجم) اریک بارنز
ناشر: جمهوری - 2 اردیبهشت 1400
720000 ریال
زارا هوشمند، زیبا گنجی (مترجم)، پریسا سلیمان زاده (مترجم) زارا هوشمند
ناشر: مروارید - 1400
850000 ریال
خالد حسینی، پریسا سلیمان زاده (مترجم)، زیبا گنجی (مترجم) خالد حسینی
ناشر: مروارید - 1400
450000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد