محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
رابرت جوزف بولاند، مارسیال ال.وردوین، پدرو روئیز، فرزین رضاعی (مترجم)، محمد منایی (مترجم)، محسن ارجمند (ویراستار) رابرت جوزف بولاند
ناشر: کتاب ارجمند - 16 اردیبهشت 1400
1700000 ریال
مایکل میخالوویچ، موسسه ترجمیک (مترجم) مایکل میخالوویچ
ناشر: آدینه - 1 آذر 1400
170000 ریال 136000 ریال
رابرت جوزف بولاند، مارسیال ال.وردوین، پدرو روئیز، فرزین رضاعی (مترجم)، محمد منایی (مترجم)، سمیرا وکیلی (مترجم)، ابوذر گل ورز (مترجم)، محسن ارجمند (ویراستار) رابرت جوزف بولاند
ناشر: کتاب ارجمند - 18 دی 1400
1900000 ریال
رابرت جوزف بولاند، مارسیا ال. وردوین، پدرو روئیز، فرزین رضاعی (مترجم)، فاطمه هداوند خانی (مترجم)، پروین جمشیدیان قلعه شاهی (مترجم)، علی حسین اسفندزاد (مترجم)، محسن ارجمند (ویراستار) رابرت جوزف بولاند
ناشر: ارجمند - 21 دی 1401
2500000 ریال
بنجامین جیمز سادوک، ویرجینیا آلکوت سادوک، پدرو روئیز، فرزین رضاعی (مترجم) بنجامین جیمز سادوک
ناشر: ارجمند - 29 مرداد 1400
2500000 ریال
بنجامین جیمز سادوک، پدرو روئیز، ویرجینیاا. سادوک بنجامین جیمز سادوک
ناشر: کتاب ارجمند - 17 آذر 1399
2100000 ریال
بنجامین جیمز سادوک، پدرو روئیز بنجامین جیمز سادوک
ناشر: ابن سینا - خرداد 1397
450000 ریال
بنجامین جیمز سادوک، پدرو روئیز، ویرجینیاا. سادوک، رزا علیخانی (مترجم) بنجامین جیمز سادوک
ناشر: ابن سینا - 28 اسفند 1397
350000 ریال
بنجامین جیمز سادوک، پدرو روئیز، ویرجینیاا. سادوک، عاطفه زندی فر (مترجم)، مهشید رابطیان (مترجم)، رحیم بدرفام (مترجم)، کیانوش کاوه (مترجم)، ماندانا اکبری مهر (مترجم)، مجید صادقی(مقدمه) بنجامین جیمز سادوک
ناشر: ابن سینا - 26 آبان 1398
1700000 ریال
پدرو روئیز، ویرجینیاا. سادوک، سامون احمد پدرو روئیز
ناشر: حیدری - 4 مرداد 1399
1200000 ریال
پدرو روئیز، ویرجینیاا. سادوک، سامون احمد، حمید جعفری (مترجم)، پریا نقی زاده(زیرنظر) پدرو روئیز
ناشر: ابن سینا - 9 اردیبهشت 1398
850000 ریال
بنجامین جیمز سادوک، پدرو روئیز، ویرجینیاا. سادوک، عاطفه زندی فر (مترجم)، رحیم بدرفام (مترجم)، کیانوش کاوه (مترجم)، امیر یارحسینی (مترجم)، مجید صادقی(مقدمه) بنجامین جیمز سادوک
ناشر: ابن سینا - 26 اسفند 1398
890000 ریال
عاطفه کمالو، بنجامین جیمز سادوک، پدرو روئیز، ویرجینیاا. سادوک، فرهاد شاملو (مترجم)، حسین جاودانی (مترجم)، فائزه زاهدیان (مترجم) عاطفه کمالو
ناشر: ابن سینا - 23 مهر 1399
1100000 ریال
بنجامین جیمز سادوک، پدرو روئیز، ویرجینیاا. سادوک، عاطفه زندی فر (مترجم)، رحیم بدرفام (مترجم)، محمد اربابی(مقدمه) بنجامین جیمز سادوک
ناشر: ابن سینا - 24 آذر 1399
1200000 ریال
بنجامین جیمز سادوک، پدرو روئیز، ویرجینیاا. سادوک بنجامین جیمز سادوک
ناشر: کتاب ارجمند - 16 آذر 1399
1500000 ریال
رابرت بولاند، مارسیا ال، کریسی وردوین، پدرو روئیز، فرزین رضاعی (مترجم)، فاطمه هداوندخانی (مترجم)، پروین جمشیدیان قلعه شاهی (مترجم)، علی حسین اسفندزاد (مترجم) رابرت بولاند
ناشر: ارجمند - 21 مهر 1400
2200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 16 مورد