ترتیب بر اساس:
ویلیام الگزاندرنیومن دورلند، حمید نام آور (مترجم) ویلیام الگزاندرنیومن دورلند
ناشر: موسسه انتشارات یادواره کتاب - آذر 1393
1650000 ریال
استیون گایز، نسرین امامی (مترجم) استیون گایز
ناشر: آدینه - 1402
1000000 ریال 800000 ریال
ویلیام الگزاندرنیومن دورلند، عباس غفاری (مترجم)، اکرم عبدی (مترجم)، سیدمهرداد مظفر (ویراستار)، منوچهر قارونی (زیرنظر) ویلیام الگزاندرنیومن دورلند
ناشر: جامعه نگر، آبژ، ژیوار - آذر 1392
349000 ریال
نیومن الگزاندر، ویلیام الگزاندرنیومن دورلند، محسن ارجمند (مترجم)، فرید مدرس موسوی (مترجم)، بیژن جهانگیری (مقدمه) نیومن الگزاندر
ناشر: رهنما - مرداد 1389
100000 ریال
نیومن الگزاندر، ویلیام الگزاندرنیومن دورلند، محسن ارجمند (مترجم)، فرید مدرس موسوی (مترجم)، بیژن جهانگیری (مقدمه) نیومن الگزاندر
ناشر: رهنما - تیر 1389
185000 ریال
ویلیام الگزاندرنیومن دورلند، حمید نام آور (مترجم) ویلیام الگزاندرنیومن دورلند
ناشر: موسسه انتشارات یادواره کتاب - آذر 1393
950000 ریال
ویلیام الگزاندرنیومن دورلند، عباس غفاری (مترجم)، اکرم عبدی (مترجم)، سیدمهرداد مظفر (ویراستار)، منوچهر قارونی (زیرنظر) ویلیام الگزاندرنیومن دورلند
ناشر: جامعه نگر، آبژ، ژیوار - خرداد 1393
480000 ریال
ویلیام الگزاندرنیومن دورلند، امیر صدیقی مشکنانی (مترجم) ویلیام الگزاندرنیومن دورلند
ناشر: چهر - 1382
72000 ریال
ویلیام الگزاندرنیومن دورلند، پاتریشیا.د. نواک، بهرام قاضی جهانی (مترجم)، آیدین تبریزی (مترجم) ویلیام الگزاندرنیومن دورلند
ناشر: گلبان، قاضی جهانی - آذر 1387
189000 ریال
ویلیام الگزاندرنیومن دورلند، علی خزاعی فرید (مترجم)، جمشید سروری خراشاد (مترجم)، علی مختاری امیرمجدی (ویراستار) ویلیام الگزاندرنیومن دورلند
ناشر: به نشر - آبان 1389
ویلیام الگزاندرنیومن دورلند، پاتریشیا.د. نواک، بهرام قاضی جهانی (مترجم)، آیدین تبریزی (مترجم) ویلیام الگزاندرنیومن دورلند
ناشر: گلبان، قاضی جهانی - شهریور 1388
ویلیام الگزاندرنیومن دورلند، پاتریشیا.د. نواک، بهرام قاضی جهانی (مترجم)، آیدین تبریزی (مترجم) ویلیام الگزاندرنیومن دورلند
ناشر: گلبان، قاضی جهانی - شهریور 1388
پاتریشیا.د. نواک، ویلیام الگزاندرنیومن دورلند، بهرام قاضی جهانی (مترجم)، آیدین تبریزی (مترجم) پاتریشیا.د. نواک
ناشر: گلبان، قاضی جهانی - دی 1391
365000 ریال
ویلیام الگزاندرنیومن دورلند، علیرضا منجمی (مترجم) ویلیام الگزاندرنیومن دورلند
ناشر: شهرآب، آینده سازان - تیر 1389
169000 ریال
ویلیام الگزاندرنیومن دورلند، محسن ارجمند (مترجم)، فرید مدرس موسوی (مترجم)، علی سجادی (مترجم)، محمدحسین موسوی (مترجم)، رضا خسروشاهی (مترجم)، رضا دلجوان انوری (مترجم)، امید نبویان (مترجم)، رضا نصیری (مترجم) ویلیام الگزاندرنیومن دورلند
ناشر: رهنما - مرداد 1385
120000 ریال
ویلیام الگزاندرنیومن دورلند، محمد هوشمندویژه (مترجم) ویلیام الگزاندرنیومن دورلند
ناشر: فرهنگ معاصر - بهمن 1385
نمایش 1 - 15 از 26 مورد