محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
والتر هینتس، شادی ابراهیمی (مترجم)، عباس اسماعیلی (مترجم)، پرویز رجبی (مترجم)، احمدرضا قائم مقامی (ویراستار)، مهدی نوری (ویراستار) والتر هینتس
ناشر: ماهی - 23 اسفند 1397
650000 ریال 585000 ریال
جونا برگر، موسسه ترجمیک (مترجم) جونا برگر
ناشر: آدینه - 22 مهر 1400
220000 ریال 176000 ریال
والتر هینتس، پرویز رجبی (مترجم) والتر هینتس
ناشر: ماهی - 12 خرداد 1389
2800000 ریال 2520000 ریال
والتر هینتس، فیروز فیروزنیا (مترجم)، منصوره کاویانی (ویراستار) والتر هینتس
ناشر: علمی و فرهنگی - 11 اردیبهشت 1389
110000 ریال
والتر هینتس، پرویز رجبی (مترجم)، عبدالله مؤذن زاده کلور (ویراستار) والتر هینتس
ناشر: ایران شناسی - 23 مهر 1392
420000 ریال
والتر هینتس، پرویز رجبی (مترجم) والتر هینتس
ناشر: ققنوس - 28 اردیبهشت 1399
750000 ریال
والتر هینتس، عبدالرحمن صدریه (مترجم) والتر هینتس
ناشر: امیرکبیر - 22 تیر 1389
62000 ریال
والتر هینتس، لودویگ ویلهلم گیگر، فریدریش هاینریش هوگو ویندیشمن، هاشم رضی (مترجم) والتر هینتس
ناشر: سخن - 1382
59000 ریال
والتر هینتس، فیروز فیروزنیا (مترجم)، منصوره کاویانی (مترجم) والتر هینتس
ناشر: علمی و فرهنگی - 1383
110000 ریال
کیکاووس جهانداری، والتر هینتس کیکاووس جهانداری
ناشر: علمی و فرهنگی - 1381
12000 ریال
والتر هینتس، نادر میرسعیدی (مترجم) والتر هینتس
ناشر: ندای تاریخ - مهر 1396
100000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد