ترتیب بر اساس:
دن لوئیس لانگو، آنتونی فوسی، هانیریش کاسپر، هوسر، جمسون، لوسکالزو، مسعود خدایی (مترجم)، حمیدرضا گودرزی نژاد (مترجم)، سارا رزاقی (مترجم)، زهره مقسومی (ویراستار) دن لوئیس لانگو
ناشر: کتاب ارجمند - 1392
400000 ریال
راجر فیشر، ویلیام یوری، نسرین امامی (مترجم) راجر فیشر
ناشر: آدینه - 1402
520000 ریال 416000 ریال
دنیس کاسپر، فوسی، هوسر، لانگو، جمسون، لوسکالزو، محسن ارجمند (مترجم)، غلامرضا درخشان دیلمی (زیرنظر) دنیس کاسپر
ناشر: ارجمند - دی 1387
200000 ریال
دنیس کاسپر، براون والد، هوسر، لانگو، جمسون، لوسکالزو، آنتونی فوسی، محسن ارجمند (مترجم)، امید گوران اوریمی (مترجم)، رامین قدیمی راد (زیرنظر) دنیس کاسپر
ناشر: ارجمند - مرداد 1388
200000 ریال
دنیس کاسپر، یوجین براون والد، هوسر، لوسکالزو، لونگو، آنتونی فوسی، ج جمیسون، مسعود خدایی (مترجم)، حامد زین ساز بروجردی (مترجم)، احمدرضا حبیبیان (مترجم)، منوچهر قارونی (زیرنظر) دنیس کاسپر
ناشر: نسل فردا - آبان 1390
229000 ریال
عصمت قانعی، دن لوئیس لانگو (ویراستار)، فوسی (ویراستار)، براون والد (ویراستار)، دنیس کاسپر (ویراستار)، هوسر (ویراستار)، لانگو (ویراستار)، جمسون (ویراستار)، لوسکالزو (ویراستار) عصمت قانعی
ناشر: تیمورزاده، طبیب - مرداد 1392
165000 ریال
دنیس کاسپر، براون والد، فوسی، هوسر، لانگو، جمسون، لوسکالزو، قمرتاج خطایی (مترجم)، مهدی عظیمی (مترجم)، محمد فخری (مترجم)، علیرضا شرکاء (مترجم) دنیس کاسپر
ناشر: ارزنده - تیر 1388
179000 ریال
دنیس کاسپر، براون والد، فوسی، هوسر، لانگو، جمسون، محسن ملک علایی (مترجم)، محسن ارجمند (ویراستار)، منوچهر قارونی (زیرنظر) دنیس کاسپر
ناشر: نسل فردا - شهریور 1384
85000 ریال
دنیس کاسپر، براون والد، فوسی، هوسر، لانگو، جمسون، خسرو سبحانیان (مترجم)، منوچهر نخجوانی (زیرنظر) دنیس کاسپر
ناشر: نسل فردا - مهر 1385
95000 ریال
دنیس کاسپر، فوسی، هوسر، لانگو، جمسون، بران والد، محسن ارجمند (مترجم)، سیدمحمود اسحق حسینی (زیرنظر) دنیس کاسپر
ناشر: نسل فردا - اسفند 1384
45000 ریال
دنیس کاسپر، یوجین براون والد، فوسی، هوسر، لانگو، جمسون، قمرتاج خطایی (مترجم)، محسن ملک علایی (مترجم) دنیس کاسپر
ناشر: ارجمند، ارزنده - اردیبهشت 1388
189000 ریال
براون والد، فوسی، هوسر، لانگو، جمسون، لوسکالزو، سیدمهدی منتظری (مترجم)، علی خلوت (زیرنظر) براون والد
ناشر: ارجمند - فروردین 1388
99000 ریال
دنیس کاسپر، یوجین براون والد، فوسی، هوسر، لانگو، جمسون، قمرتاج خطایی (مترجم)، محسن ملک علایی (مترجم) دنیس کاسپر
ناشر: ارجمند - مرداد 1384
118000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد