ترتیب بر اساس:
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، مزدک گنجعلیخانی حاکمی، رضا فریدحسینی (مترجم)، هومن کاغذیان (مترجم)، مریم نوری زاده (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح - 1383
35000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 128000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، بهروز جلیلی (مترجم)، مریم قربانی (مترجم)، مرجان میرزابابایی (مترجم)، دانیل زمانفر (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: حیان - 28 تیر 1385
28000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، زهره کاوه منش (مترجم)، مهدی خزعلی (ویراستار)، فائزه جوادی لاریجانی (ویراستار) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح، حیان - 13 شهریور 1387
25000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، هومن کاغذیان (مترجم)، مزدک گنجعلیخانی حاکمی (مترجم)، مهدی خزعلی (ویراستار)، علی محمد فاطمی (ویراستار)، محمدحسین نیکنام (زیرنظر) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح، حیان - 13 شهریور 1387
25000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، شبنم هاشمی زادگان (مترجم)، مهدی خزعلی (ویراستار)، محمدرضا گلپایگانی (ویراستار) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح، حیان - 3 دی 1387
28000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، هومن کاغذیان (مترجم)، مزدک گنجعلیخانی حاکمی (مترجم)، علیرضا شفیعی (ویراستار)، رضا فریدحسینی (مقدمه)، مژگان الهیاری (باهمکاری) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح، حیان - 13 شهریور 1387
29000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، زهره کاوه منش (مترجم)، فاطمه حاجی ابراهیم تهرانی (مترجم)، مهدی خزعلی (ویراستار)، محمدحسن عامری (ویراستار) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح، حیان - 3 دی 1387
19000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، حسین اسلامیه (مترجم)، مهدی خزعلی (ویراستار)، امیر بهرامی (ویراستار) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح، حیان - 9 اسفند 1388
25000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، جواد حکیم الهی (مترجم)، حسین علی مددی (مترجم)، محمدرضا قانع (ویراستار) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح، حیان - 4 اسفند 1388
39000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، سیداحمد سیادتی (مترجم)، محمد بنی فضل (مترجم)، آمیتیس رمضانی (مترجم)، مهدی نصراصفهانی (مترجم)، مهدی شمشیر (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: طبیب - 1383
49500 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، بروس استانتون، قمرتاج خطایی (مترجم)، امیرهوشنگ پوستین دوز (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: کتاب ارجمند - 24 آبان 1391
39000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، قمرتاج خطایی (مترجم)، حامد زین ساز بروجردی (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: ارزنده - 28 تیر 1388
199000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، هال جنسن، سهیل ادیب نژاد (مترجم)، فریده ابراهیمی (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح - 1383
19500 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، والدوامرسون نلسون، هال جنسن، رزیتا ستاری بحری، علی اکبر ولایتی (مترجم)، فرناز خادم (مترجم)، شهلا مشاغی (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح - 1383
79000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، والدوامرسون نلسون، هال جنسن، هدیه عاشقان (مترجم)، محمدعلی زمانی (مترجم)، بهروز باوریان (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: اباصالح - 1383
38000 ریال
نمایش 1 - 15 از 47 مورد