ترتیب بر اساس:
نیما قربانی نیما قربانی
ناشر: بینش نو - 10 شهریور 1400
1440000 ریال 1296000 ریال
دیل کارنگی، موسسه ترجمیک (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: آدینه - 3 آذر 1401
180000 ریال 144000 ریال
نیما قربانی نیما قربانی
ناشر: بینش نو - 9 خرداد 1401
1840000 ریال 1656000 ریال
نیما قربانی نیما قربانی
ناشر: بینش نو - 23 شهریور 1399
1880000 ریال 1692000 ریال
نیما قربانی(شاعر) نیما قربانی(شاعر)
ناشر: بینش نو - 16 شهریور 1399
1120000 ریال 1008000 ریال
ناشر: بینش نو - 9 آبان 1401
1640000 ریال 1476000 ریال
پل واکتل، نیما قربانی (مترجم)، سحر طاهباز (مترجم) پل واکتل
ناشر: دانشگاه تهران - 3 خرداد 1399
980000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 3 تیر 1401
1460000 ریال
نیما قربانی نیما قربانی
ناشر: بینش نو - 3 مهر 1392
350000 ریال
نیما قربانی نیما قربانی
ناشر: تبلور - 5 تیر 1384
180000 ریال
نمایش 1 - 9 از 9 مورد