ترتیب بر اساس:
نیل فرگوسن، احمد محمدی (مترجم)، شهلا طهماسبی (مترجم) نیل فرگوسن
ناشر: اختران - شهریور 1400
3800000 ریال 3420000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
950000 ریال 855000 ریال
هنری کیسینجر، فرید زکریا، دیوید لی، نیل فرگوسن، مسعود یوسف حصیرچین (مترجم)، محمدرضا مردانیان (ویراستار) هنری کیسینجر
ناشر: علم - بهمن 1400
550000 ریال 495000 ریال
نیل فرگوسن، شهلا طهماسبی (مترجم) نیل فرگوسن
ناشر: پژواک - شهریور 1392
880000 ریال
ناشر: سرو اندیشه، انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران - شهریور 1397
500000 ریال
ناشر: آسیم، فرهنگ نشر نو - آبان 1399
2800000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد