ترتیب بر اساس:
نیر ایال، رایان هوور، مریم عبدلی (مترجم)، امین اسداللهی (مترجم)، ابراهیم صفارکاخکی (ویراستار) نیر ایال
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - مرداد 1401
1600000 ریال 1440000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
500000 ریال 400000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، علی شه شناس (مترجم)، مینا آدمی (ویراستار) نیر ایال
ناشر: شرکت تعاونی انتشارات هورمزد - مرداد 1402
1160000 ریال 1044000 ریال
جولی لی آیل، نیر ایال، فاطمه علی پورتنگسیری (مترجم)، علیرضا خاکساران (ویراستار) جولی لی آیل
ناشر: نشر آموخته - مهر 1402
1980000 ریال 1782000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - بهمن 1402
500000 ریال 450000 ریال
نیر ایال، ریان هاور، زهرا جعفری رودپشت (مترجم)، صالح سپهری فر (مترجم) نیر ایال
ناشر: دنیای اقتصاد - 1400
1500000 ریال 1350000 ریال
نیر ایال، جولی لی آیل، امین اسداللهی (مترجم)، علیرضا حسامی (مترجم)، نیلوفر نیاورانی (ویراستار) نیر ایال
ناشر: موسسه انتشاراتی دانش ماندگار عصر - بهمن 1401
2050000 ریال 1845000 ریال
نیر ایال، عادله میرزائی (مترجم) نیر ایال
ناشر: خوب - مرداد 1399
790000 ریال 711000 ریال
ناشر: مات - دی 1401
450000 ریال 405000 ریال
نیر ایال، صدف حکیمی زاده (مترجم)، سعید یاراحمدی (ویراستار)، اختر آقاجونی (ویراستار) نیر ایال
ناشر: نشر آموخته - بهمن 1401
980000 ریال 882000 ریال
نیر ایال، غلامحسین علی مازندرانی (مترجم) نیر ایال
ناشر: آرایان - آذر 1399
1750000 ریال 1575000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، سعید قدوسی نژاد (مترجم) نیر ایال
ناشر: آریانا قلم وابسته به شرکت آریانا قلم بهسان - تیر 1402
1980000 ریال 1782000 ریال
نیر ایال، جولی لی، سمیه قوامی نژاد (مترجم)، حدیث معظمی (ویراستار) نیر ایال
ناشر: آریانا قلم وابسته به شرکت آریانا قلم بهسان - اسفند 1401
2380000 ریال 2142000 ریال
نیر ایال، علی جابرزاده انصاری (مترجم) نیر ایال
ناشر: راه دکتری - مرداد 1402
250000 ریال
نیر ایال، مرضیه کریمی (مترجم)، حسین نیازمند (ویراستار) نیر ایال
ناشر: ملینا - مرداد 1402
950000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، سعید جوی زاده (مترجم)، هانیه سخایی (مترجم)، علیرضا احمدیان (مترجم) نیر ایال
ناشر: آکادمیک - تیر 1402
900000 ریال
نمایش 1 - 15 از 16 مورد