ترتیب بر اساس:
ویرجینیا سادوک، بنجامین جیمز سادوک، نغمه مخبر (مترجم)، رضا محقق (مترجم)، فریبرز پویان (مترجم)، سیدحمید مرتضوی (مترجم)، سیدعلی مرتضوی جهرمی (مترجم) ویرجینیا سادوک
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - 16 آذر 1387
70000 ریال
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - 25 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
نغمه مخبر، ابراهیم حقیقی (طراح) نغمه مخبر
ناشر: قطره - 19 اردیبهشت 1389
25000 ریال
آن مک گرگور، قاسم فدائی (مترجم)، نغمه مخبر (مترجم) آن مک گرگور
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی( شیروان ) - 17 اردیبهشت 1384
7000 ریال
جان هودی، نغمه مخبر (مترجم)، محمودرضا آذرپژوه (مترجم)، سعید خشخاشی مقدم (مترجم) جان هودی
ناشر: اولیاء - 17 مهر 1389
95500 ریال
نغمه مخبر نغمه مخبر
ناشر: نوردان - 13 اسفند 1386
30000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد