ترتیب بر اساس:
ناصر طاعتی (مترجم)، حمید رضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)، سید داوود خاتمی نژاد (مترجم) ناصر طاعتی (مترجم)
ناشر: آدینه - دی 1396
250000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1402
450000 ریال 360000 ریال
ناصر طاعتی، بهرام خان مختاری ناصر طاعتی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - تیر 1395
100000 ریال
ناصر طاعتی، حمید رضا مفتخری ناصر طاعتی
ناشر: آدینه - اسفند 1394
580000 ریال
شلی فریس، جیمزا. کراودر، حمید رضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)، ناصر طاعتی (مترجم) شلی فریس
ناشر: آدینه - بهمن 1397
150000 ریال
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - آبان 1395
80000 ریال
ناشر: کارا - تیر 1393
53000 ریال
ناصر طاعتی، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد ناصر طاعتی
ناشر: آدینه - آبان 1398
580000 ریال
بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)، ناصر طاعتی (مترجم)، فائزه اسحاقی (مترجم) بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)
ناشر: آدینه - تیر 1399
250000 ریال
ناشر: کارا - تیر 1393
145000 ریال
نمایش 1 - 9 از 9 مورد