محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
جین جانسن، نادر رهنما (مترجم)، حمیدرضا صادقی پور (مترجم)، سپیده رهنما (مترجم) جین جانسن
ناشر: حتمی - مرداد 1392
1690000 ریال 1521000 ریال
مورتیمر جی ادلر، چارلز فن دورن، موسسه ترجمیک (مترجم) مورتیمر جی ادلر
ناشر: آدینه - اسفند 1401
400000 ریال 320000 ریال
دیوید سندلر، رضا نوری (مترجم)، امین فرزانه حصاری (مترجم)، سولماز مهدوی (مترجم)، نادر رهنما (ویراستار) دیوید سندلر
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان) - خرداد 1389
50000 ریال 45000 ریال
وسیلیس موگیوس، نادر رهنما (مترجم)، رضا نوری (مترجم)، هادی روحانی (مترجم)، سعیده شادمهری (مترجم)، ندا آقایی (مترجم)، یاسر صابری (مترجم) وسیلیس موگیوس
ناشر: دانشگاه اصفهان، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آذر 1399
680000 ریال
آدام کمبل، نادر رهنما (مترجم) آدام کمبل
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - فروردین 1401
3990000 ریال
کریستر رلف، نادر رهنما (مترجم)، محمد مشهدی (مترجم)، سجاد باقریان (مترجم) کریستر رلف
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - تیر 1391
80000 ریال
هیمن محمدی (مترجم)، نادر رهنما (مترجم)، منصور صاحب الزمانی (مترجم)، لارس انگبریسن (ویراستار)، روآل بار (ویراستار) هیمن محمدی (مترجم)
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - مرداد 1398
650000 ریال
توماس رایلی، نادر رهنما (مترجم)، محمد فرامرزی (مترجم)، حمیدرضا صادقی پور (مترجم) توماس رایلی
ناشر: حتمی - آذر 1392
1090000 ریال
مایکل آلتر، نادر رهنما (مترجم) مایکل آلتر
ناشر: راهگشا - 1382
15000 ریال
کریستی کایل، نادر رهنما (مترجم)، وحید مظلوم (مترجم) کریستی کایل
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - تیر 1393
300000 ریال
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی (واحد نجف آباد) - اردیبهشت 1398
149000 ریال
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی (واحد نجف آباد) - اردیبهشت 1398
149000 ریال
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی (واحد نجف آباد) - اردیبهشت 1398
149000 ریال
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی (واحد نجف آباد) - اردیبهشت 1398
149000 ریال
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی (واحد نجف آباد) - اردیبهشت 1398
149000 ریال
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی (واحد نجف آباد) - اردیبهشت 1398
149000 ریال
نمایش 1 - 15 از 54 مورد