محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
مجتبی فرخ، نادر خواجه احمدعطاری مجتبی فرخ
ناشر: آزاده - 1387
120000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
نادر خواجه احمدعطاری (گردآورنده) نادر خواجه احمدعطاری (گردآورنده)
ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی - مرداد 1397
700000 ریال
مجتبی فرخ، نادر خواجه احمدعطاری مجتبی فرخ
ناشر: آزاده - 1390
120000 ریال
فیاض رحیم زاده روفوئی، نادر خواجه احمدعطاری، محمدرضا میرجلیلی فیاض رحیم زاده روفوئی
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - شهریور 1392
10000 ریال
نادر خواجه احمدعطاری، ناهید عطارچیان، مژده زرگران نادر خواجه احمدعطاری
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - شهریور 1392
10000 ریال
نادر خواجه احمدعطاری(گردآورنده) نادر خواجه احمدعطاری(گردآورنده)
ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی - دی 1397
160000 ریال
نادر خواجه احمدعطاری، مژده زرگران، طیبه پرهیزگار نادر خواجه احمدعطاری
ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی - آبان 1393
45000 ریال
سعید بختیاری، مسعود قاسم زاده، بهروز محمدکاری، محمدجعفر هدایتی، نادر خواجه احمدعطاری، مرتضی خرمی، کاظم معمارضیاء، همایون اربابیان، فرشید خالقیان، محمدحسن فلاح سعید بختیاری
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - مهر 1390
40000 ریال
طیبه پرهیزکار، نادر خواجه احمدعطاری، امیرمازیار رئیس قاسمی طیبه پرهیزکار
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - آبان 1390
10000 ریال
نادر خواجه احمدعطاری، کیان خلیلی جهرمی نادر خواجه احمدعطاری
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - آبان 1390
10000 ریال
نادر خواجه احمدعطاری، فیاض رحیم زاده، حمید سلطانی محمدی نادر خواجه احمدعطاری
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - آذر 1385
10000 ریال
مژده زرگران، نادر خواجه احمدعطاری، فرهنگ فرحبد مژده زرگران
ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی - بهمن 1401
1300000 ریال
نادر خواجه احمدعطاری، لیلی ارشاد، مریم خرمی آذر، محمدرضا بیات نادر خواجه احمدعطاری
ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی - آذر 1401
530000 ریال
نادر خواجه احمدعطاری، مژده زرگران، وحید کیانی، محمدجواد احمدی، مهدی شهرکی، احسان معتمدی نادر خواجه احمدعطاری
ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی - آذر 1401
2000000 ریال
نمایش 1 - 14 از 14 مورد