ترتیب بر اساس:
شهرام یوسفی فر، محمدرضا نصیری (ویراستار)، نادره جلالی شیرازی (ویراستار) شهرام یوسفی فر
ناشر: دانشگاه پیام نور - شهریور 1402
1060000 ریال
سان تزو، مریم قادری اسماعیلی (مترجم)، نجمه افشاری (مترجم) سان تزو
ناشر: آدینه - آبان 1401
700000 ریال 630000 ریال
نادره جلالی شیرازی(گردآورنده) نادره جلالی شیرازی(گردآورنده)
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - آبان 1398
150000 ریال
نادره جلالی شیرازی(تهیه و تنظیم)، کاوه خورابه(زیرنظر) نادره جلالی شیرازی(تهیه و تنظیم)
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - آبان 1398
140000 ریال
بتول ضیایی موید، نسیم عبدی، نادره جلالی شیرازی (ویراستار) بتول ضیایی موید
ناشر: استادی - آبان 1388
38000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد