ترتیب بر اساس:
احمد متقی پور، مهدی متقی پور، مینا میناپور (ویراستار)، رابعه رزم جویی (ویراستار) احمد متقی پور
ناشر: آفرنگ - 1398
880000 ریال
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - 12 تیر 1400
200000 ریال 160000 ریال
علیرضا محمدی، مینا میناپور (ویراستار) علیرضا محمدی
ناشر: آفرنگ - بهمن 1394
580000 ریال
علیرضا محمدی، علیرضا احمدی بزرگ، مینا میناپور (ویراستار)، نجمه مشکباربخشایشی (ویراستار)، محسن یعقوبیان(تدوین) علیرضا محمدی
ناشر: آفرنگ - 11 خرداد 1392
1040000 ریال
مهدی کاظم لو، سیدمهدی حسینی دستجردی، مینا میناپور (ویراستار)، نجمه مشکباربخشایشی (ویراستار) مهدی کاظم لو
ناشر: آفرنگ - 6 خرداد 1392
470000 ریال
سیدجلال حقی، مینا میناپور (ویراستار)، نجمه مشکباربخشایشی (ویراستار)، محسن یعقوبیان (تدوین) سیدجلال حقی
ناشر: آفرنگ - 21 خرداد 1393
1780000 ریال
محمدمهدی درویشی، رابعه رزمجویی، مینا میناپور (ویراستار) محمدمهدی درویشی
ناشر: آفرنگ - 20 بهمن 1393
1380000 ریال
مینا میناپور، هدیه سلطانی مینا میناپور
ناشر: آفرنگ - 31 خرداد 1399
290000 ریال
مهدی متقی پور، مینا میناپور (ویراستار)، فرناز وفایی (ویراستار) مهدی متقی پور
ناشر: آفرنگ - 15 مهر 1391
960000 ریال
نیما جمشیدی، مهدی طالبی، بصیر خدارحمی، مینا میناپور (ویراستار)، محمدمهدی درویشی (ویراستار) نیما جمشیدی
ناشر: آفرنگ - 17 بهمن 1384
84000 ریال
نیما جمشیدی، امیر رضایی، بصیر خدارحمی، مینا میناپور (ویراستار)، مرتضی گنجایی (ویراستار) نیما جمشیدی
ناشر: آفرنگ - 5 بهمن 1384
61000 ریال
نیما جمشیدی، امیر رضایی، بصیر خدارحمی، مینا میناپور (ویراستار)، مرتضی گنجایی (ویراستار) نیما جمشیدی
ناشر: سیمین دخت، آفرنگ - 28 فروردین 1390
920000 ریال
مهرداد آهن خواه، مینا میناپور (ویراستار) مهرداد آهن خواه
ناشر: آفرنگ - 25 اسفند 1386
40000 ریال
سیدکریم طالبی، مینا میناپور (ویراستار) سیدکریم طالبی
ناشر: آفرنگ - 20 بهمن 1393
220000 ریال
مینا میناپور (ویراستار) مینا میناپور (ویراستار)
ناشر: آفرنگ - 28 آبان 1386
7000 ریال
هدیه سلطانی (مترجم)، مینا میناپور (مترجم)، علی نیک فرجام (ویراستار)، مهدی صرافی (ویراستار) هدیه سلطانی (مترجم)
ناشر: آفرنگ - 16 بهمن 1386
50000 ریال
نمایش 1 - 15 از 27 مورد