ترتیب بر اساس:
میشائیل ارلهوف، مازیار رضایی حاجی زهی، مریم پوراسماعیل (مترجم)، محمد افتخاری (ویراستار) میشائیل ارلهوف
ناشر: مشکی - تیر 1402
2650000 ریال 2385000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 224000 ریال
میشائیل ارل هوف، تیم مارشال میشائیل ارل هوف
ناشر: مشکی - تیر 1398
5350000 ریال 4815000 ریال
میشائیل ارلهوف، حمیدرضا حاجی حسینی گزستانی (مترجم) میشائیل ارلهوف
ناشر: سازمان زیباسازی شهر تهران - اسفند 1397
320000 ریال
میشائیل ارلهوف، تیم مارشال، علیرضا اژدری (مترجم)، حمید نقدبیشی (مترجم)، میثم دهقانی (مترجم)، سامیار راشد (مترجم)، سیدعلی مزارعی (مترجم) میشائیل ارلهوف
ناشر: دانشگاه پارس - اردیبهشت 1398
980000 ریال
میشائیل ارلهوف، تیم مارشال میشائیل ارلهوف
ناشر: پیدار - اردیبهشت 1397
600000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد