ترتیب بر اساس:
میترا ذوالفقاری، سونیا آرزومانیانس میترا ذوالفقاری
ناشر: بشری - 16 اسفند 1397
4900000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 2 شهریور 1402
550000 ریال 440000 ریال
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، تحفه - 29 آبان 1398
1800000 ریال
شهلا محمدزاده، اسماعیل شریعت، میترا ذوالفقاری شهلا محمدزاده
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، تحفه - 29 دی 1398
1100000 ریال
میترا ذوالفقاری، اسماعیل شریعت، میترا زندی، احمدعلی اسدی نوقابی، نسرین پارسیان، رامین ناصری، مریم جدید میلانی میترا ذوالفقاری
ناشر: اندیشه رفیع - 21 خرداد 1386
450000 ریال
میترا ذوالفقاری، احمدعلی اسدی نوقابی میترا ذوالفقاری
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - 1 دی 1388
290000 ریال
احمدعلی اسدی نوقابی، شیواسادات بصام پور، میترا ذوالفقاری احمدعلی اسدی نوقابی
ناشر: سالمی - 3 اسفند 1390
249000 ریال
فاطمه بهرام نژاد (مترجم)، محبوبه خواجه (مترجم)، میترا ذوالفقاری (زیرنظر) فاطمه بهرام نژاد (مترجم)
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، تحفه - 26 شهریور 1391
119000 ریال
سیدمسلم مهدوی شهری، احمدعلی اسدی نوقابی، شیواسادات بصام پور، میترا ذوالفقاری سیدمسلم مهدوی شهری
ناشر: جامعه نگر - 7 آبان 1398
1190000 ریال
میترا ذوالفقاری، فاطمه بهرام نژاد میترا ذوالفقاری
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - 28 تیر 1389
72000 ریال
میترا ذوالفقاری (تدوین)، اسماعیل شریعت (تدوین)، شهلا محمدزاده (تدوین) میترا ذوالفقاری (تدوین)
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، تحفه - 11 آبان 1388
169000 ریال
فاطمه بهرام نژاد (مترجم)، عباسعلی ابراهیمیان (مترجم)، میترا ذوالفقاری (زیرنظر) فاطمه بهرام نژاد (مترجم)
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، تحفه - 26 شهریور 1391
139000 ریال
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - مرداد 1397
215000 ریال
جویس یانگ جانسون، میترا ذوالفقاری (مترجم)، احمدعلی اسدی نوقابی (مترجم) جویس یانگ جانسون
ناشر: اندیشه رفیع - 21 آبان 1384
89500 ریال
میترا ذوالفقاری (مترجم)، احمدعلی اسدی نوقابی (مترجم)، شیواسادات بصام پور (مترجم) میترا ذوالفقاری (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع - 9 تیر 1387
64500 ریال
میترا ذوالفقاری، احمدعلی اسدی نوقابی میترا ذوالفقاری
ناشر: حکیم هیدجی - 6 دی 1389
99000 ریال
نمایش 1 - 15 از 29 مورد