ترتیب بر اساس:
مژگان شیخی مژگان شیخی
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 7 دی 1398
150000 ریال 135000 ریال
دیل کارنگی، موسسه ترجمیک (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: آدینه - 3 آذر 1401
180000 ریال 144000 ریال
مری دبال کوایتز، مژگان شیخی (مترجم)، احمد وکیلی (نقاش) مری دبال کوایتز
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 8 آذر 1390
150000 ریال 135000 ریال
ناشر: قدیانی - 29 شهریور 1401
400000 ریال 360000 ریال
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 28 خرداد 1399
400000 ریال 360000 ریال
اریک هیل، مژگان شیخی (مترجم) اریک هیل
ناشر: افق، کتابهای فندق - 10 شهریور 1399
400000 ریال 360000 ریال
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 6 آذر 1399
400000 ریال 360000 ریال
اریک هیل، مژگان شیخی (مترجم) اریک هیل
ناشر: افق، کتابهای فندق - 10 شهریور 1399
500000 ریال 450000 ریال
اریک هیل، مژگان شیخی (مترجم) اریک هیل
ناشر: افق، کتابهای فندق - 8 اردیبهشت 1399
400000 ریال 360000 ریال
اریک هیل، مژگان شیخی (مترجم) اریک هیل
ناشر: افق، کتابهای فندق - 24 خرداد 1399
600000 ریال 540000 ریال
مژگان شیخی، رضا کریمی (ویراستار) مژگان شیخی
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 12 آبان 1398
5500000 ریال 4950000 ریال
اریک هیل، مژگان شیخی (مترجم) اریک هیل
ناشر: افق، کتابهای فندق - 6 بهمن 1398
520000 ریال 468000 ریال
اریک هیل، مژگان شیخی (مترجم)، مژگان کلهر (ویراستار) اریک هیل
ناشر: افق - 12 مهر 1399
400000 ریال 360000 ریال
اریک هیل، مژگان شیخی (مترجم) اریک هیل
ناشر: افق، کتابهای فندق - 8 اردیبهشت 1399
400000 ریال 360000 ریال
اریک هیل، مژگان شیخی (مترجم) اریک هیل
ناشر: موسسه نشر افق، کتابهای فندق - 24 خرداد 1399
450000 ریال 405000 ریال
اریک هیل، مژگان شیخی (مترجم) اریک هیل
ناشر: افق، کتابهای فندق - 8 اردیبهشت 1399
500000 ریال 450000 ریال
نمایش 1 - 15 از 322 مورد