ترتیب بر اساس:
جان شری، فاطمه اعلمی (مترجم)، مژده کلهر (ویراستار) جان شری
ناشر: پیدایش - دی 1391
1160000 ریال 1044000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 1402
550000 ریال 440000 ریال
راب پارسونز، فاطمه اعلمی (مترجم)، مژده کلهر (ویراستار) راب پارسونز
ناشر: پیدایش - دی 1391
850000 ریال 765000 ریال
راب پارسونز، فاطمه اعلمی (مترجم)، مژده کلهر (ویراستار) راب پارسونز
ناشر: پیدایش - دی 1391
850000 ریال 765000 ریال
رزمری ولز، حسین مسنن فارسی (مترجم)، مژده کلهر (ویراستار) رزمری ولز
ناشر: پیدایش - دی 1391
1590000 ریال 1431000 ریال
راب پارسونز، حسین مسنن فارسی (مترجم)، مژده کلهر (ویراستار) راب پارسونز
ناشر: پیدایش - دی 1391
800000 ریال 720000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد