ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 22 خرداد 1401
200000 ریال 190000 ریال
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - 25 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
موسی بزرگ اصل، افسانه رفیعی موسی بزرگ اصل
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 26 اسفند 1401
1500000 ریال 1425000 ریال
موسی بزرگ اصل، حلیمه رحمانی، امین ناظمی (مترجم) موسی بزرگ اصل
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 14 بهمن 1401
1300000 ریال 1235000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - 8 اردیبهشت 1399
150000 ریال 142500 ریال
ناشر: مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 3 خرداد 1400
600000 ریال 570000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - 27 مرداد 1399
80000 ریال 76000 ریال
موسی بزرگ اصل موسی بزرگ اصل
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت استانداردها - 10 اردیبهشت 1398
200000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی - 27 خرداد 1398
75000 ریال
چارلز هورن گرن، جورج فاستر، سریکانت داتار، علی پارساییان (مترجم)، موسی بزرگ اصل (مترجم) چارلز هورن گرن
ناشر: ترمه - 13 دی 1390
220000 ریال
سریکانت داتار، جورج فاستر، چارلز هورن گرن، علی پارساییان (مترجم)، موسی بزرگ اصل (مترجم) سریکانت داتار
ناشر: ترمه - 7 تیر 1389
150000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت استانداردها - 14 اردیبهشت 1390
20000 ریال
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - تیر 1397
75000 ریال
علیرضا نجف پورکردی، لطف علی همایون، موسی بزرگ اصل (مقدمه) علیرضا نجف پورکردی
ناشر: ترمه - 1 بهمن 1387
35000 ریال
موسی بزرگ اصل، سریکانت داتار، جورج فاستر، چارلز هورن گرن، علی پارسائیان (مترجم) موسی بزرگ اصل
ناشر: کتاب فرزانه - 1381
موسی بزرگ اصل (مترجم)، جواد نیک کار (مترجم) موسی بزرگ اصل (مترجم)
ناشر: سازمان حسابرسی، مدیریت تدوین استانداردها - بهمن 1396
75000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد