ترتیب بر اساس:
زیگموند فروید، مهوش قویمی (مترجم) زیگموند فروید
ناشر: علم - 11 دی 1391
1450000 ریال
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
160000 ریال 128000 ریال
مهوش قویمی، شهناز شاهین مهوش قویمی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 11 خرداد 1390
60000 ریال
کریستیان بوبن، مهوش قویمی (مترجم) کریستیان بوبن
ناشر: آشیان - 19 خرداد 1399
350000 ریال
کریستین بوبن، مهوش قویمی (مترجم) کریستین بوبن
ناشر: آشیان - 11 شهریور 1387
350000 ریال
کریستین بوبن، مهوش قویمی (مترجم) کریستین بوبن
ناشر: آشیان - 12 اسفند 1391
350000 ریال
دانیل کوتی، فیلیپ سلیه، میشل تروفه، پیر برونل، نسرین خطاط (مترجم)، مهوش قویمی (مترجم) دانیل کوتی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1391
61000 ریال
مهوش قویمی مهوش قویمی
ناشر: نشر ثالث - 22 دی 1393
125000 ریال
مهوش قویمی، ژیلبرت فاطمی، نسرین خلدی (تصویرگر) مهوش قویمی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 9 اسفند 1390
60000 ریال
ناشر: هرمس - 1383
12000 ریال
کریستیان بوبن، مهوش قویمی (مترجم) کریستیان بوبن
ناشر: آشیان - 30 دی 1392
250000 ریال
مهوش قویمی (مترجم) مهوش قویمی (مترجم)
ناشر: آشیان - 16 شهریور 1398
240000 ریال
کریستف بالائی، مهوش قویمی (مترجم)، نسرین دخت خطاط (مترجم) کریستف بالائی
ناشر: معین، انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران - 27 خرداد 1386
80000 ریال
لئوناردو داوینچی، مهوش قویمی (مترجم) لئوناردو داوینچی
ناشر: سرایش - 28 بهمن 1392
120000 ریال
کریستین بوبن، مهوش قویمی (مترجم) کریستین بوبن
ناشر: آشیان - 10 اسفند 1390
250000 ریال
مهوش قویمی مهوش قویمی
ناشر: دانشگاه هرمزگان - 1383
8000 ریال
نمایش 1 - 15 از 19 مورد